fbpx
Offerte aanvragen

Ambitiedocument Omgevingswet voor omgevingsdiensten

De Omgevingswet komt eraan. Gemeenten en provincies werken hard aan de implementatie van deze wet die op een aantal fronten consequenties heeft. De termijnen voor vergunningverlening worden verkort en op een aantal onderwerpen (geluid en geur) heeft het lokale bevoegd gezag meer beleidsvrijheid en lokale afwegingsruimte. De komst van de Omgevingswet geeft omgevingsdiensten de kans om de dienstverlening naar gemeenten en provincies te herijken. Welke positie willen wij als omgevingsdienst innemen en welke positie wordt ons gegund? Welke kansen levert de Omgevingswet ons op? Zijn er ook bedreigingen? En hoe kunnen wij onze ambities realiseren? Oostkracht10 helpt met het Ambitiedocument Omgevingswet voor omgevingsdiensten.

Samen koers zetten naar de Omgevingswet

Oostkracht10 kan jouw omgevingsdienst begeleiden bij de beantwoording van deze vragen. In een werksessie van één dag gaan we met elkaar aan de slag. Van tevoren doen we een intake, zodat we goed scherp hebben met welke vragen jullie aan de slag willen en wat het gewenste eindresultaat is. Aan de hand van verschillende actieve werkvormen gaan we op zoek naar het antwoord op de verschillende vragen. Aan het eind van de dag leveren we gelijk de opbrengst op in de vorm van een overzichtelijk canvas. Ook de online variant behoort tot de mogelijkheden. Daarvoor verdelen we de dag in twee aparte dagdelen en gebruiken we diverse online tools. Op die manier is er toch voldoende mogelijkheid voor interactie en komen we tot een gedragen resultaat.

Ambitiedocument Omgevingswet voor omgevingsdiensten

Wil jij met jouw management team meer grip krijgen op de consequenties van de Omgevingswet voor jouw omgevingsdienst, en het roer in handen nemen? Met bovengenoemde aanpak kunnen wij samen met de leden van jouw management team in één werkdag een koersdocument Omgevingswet opzetten, waarin de lijnen voor jouw omgevingsdienst voor de toekomst zijn uitgezet. We hebben uit eerdere sessies met andere ketenpartners geleerd dat het intensieve maar hele waardevolle en inspirerende sessies zijn, zowel inhoudelijk als voor het team.

Heb je nog vragen?

Nancy Oberijé
Whatsapp icon