fbpx
Offerte aanvragen

Ambitiedocument omgevingswet voor veiligheidsregio’s

De wereld rond de veiligheidsregio is in beweging. De stedelijke verdichting en toenemende vergrijzing van de bevolking in combinatie met de overschakeling naar nieuwe (lokale) energiebronnen en -opslagsystemen leidt tot grotere risico’s in de fysieke leefomgeving. De veiligheidsregio loopt daarmee tegen de grenzen van haar repressieve mogelijkheden aan. De trend naar risicogericht werken en de verschuiving van crisisbeheersing naar risicobeheersing is daarom al enkele jaren geleden ingezet. De komst van de Omgevingswet geeft de veiligheidsregio’s de kans om deze verschuiving ‘naar de voorkant’ een impuls te geven. Maar welke kansen liggen er dan precies? Zijn er ook bedreigingen? Welke kant willen wij als veiligheidsregio op? En hoe kunnen wij onze ambities realiseren? Oostkracht10 helpt je antwoorden te vinden met het Ambitiedocument omgevingswet voor veiligheidsregio’s.

Samen koers zetten naar de Omgevingswet

Oostkracht10 kan jouw veiligheidsregio begeleiden bij de beantwoording van deze vragen. In een werksessie van één dag gaan we met elkaar aan de slag. Van tevoren doen we een intake, zodat we goed scherp hebben met welke vragen jullie aan de slag willen en wat het gewenste eindresultaat is. Aan de hand van verschillende actieve werkvormen gaan we op zoek naar het antwoord op de verschillende vragen. Aan het eind van de dag leveren we gelijk de opbrengst op in de vorm van een overzichtelijk canvas. Ook de online variant behoort tot de mogelijkheden. Daarvoor verdelen we de dag in twee aparte dagdelen en gebruiken we diverse online tools. Op die manier is er toch voldoende mogelijkheid voor interactie en komen we tot een gedragen resultaat.

Ambitiedocument Omgevingswet voor veiligheidsregio’s

Wil jij met jouw management team meer grip krijgen op de consequenties van de Omgevingswet voor jouw veiligheidsregio, en het roer in handen nemen? Met bovengenoemde aanpak kunnen wij samen met de leden van jouw management team in één werkdag een Ambitiedocument Omgevingswet opzetten, waarin de lijnen voor jouw veiligheidsregio voor de toekomst zijn uitgezet. We hebben uit eerdere sessies met diverse veiligheidsregio’s geleerd dat het intensieve maar hele waardevolle en inspirerende sessies zijn, zowel inhoudelijk als voor het team.

Heb je nog vragen?

Nancy Oberijé
Whatsapp icon