Offerte aanvragen

Bouwsteen omgevingsveiligheid voor gemeenten

De Omgevingswet komt eraan. Hiermee wordt van de gemeente een integrale kijk op de veilige en gezonde fysieke leefomgeving verwacht. Met de komst van de Omgevingswet vernieuwt bovendien het wettelijk kader op het gebied van externe veiligheid. Nieuwe sturingsinstrumenten als ‘aandachtsgebieden’ en ‘voorschriftengebieden’ moeten een plek krijgen in de omgevingsvisie en met name het omgevingsplan. Maar welke beleidskeuzes maak je hierbij en hoe kun je deze het beste vastleggen? Hoe zorg je voor een brede afweging van deze veiligheidsaspecten in relatie tot andere belangen? Daarom helpt Oostkracht10 met de bouwsteen omgevingsveiligheid voor gemeenten.

Samen aan de slag met omgevingsveiligheid

Als je meer grip wilt krijgen op de verankering van het abstracte begrip veiligheid in de omgevingsvisie en het omgevingsplan, dan is de ‘Bouwsteen omgevingsveiligheid’ mogelijk interessant voor jouw gemeente. Aan de hand van een aantal inspirerende werksessies komen we samen stapsgewijs tot:

  • een overzicht van de omgevingsveiligheidsrisico’s in jouw gemeente;
  • de samenhang met de maatschappelijke opgaven binnen jouw gemeente;
  • (gebiedsgerichte) voorkeuren tot keuzes in de omgang met omgevingsveiligheidsrisico’s.

Het opgeleverde document biedt input voor zowel de omgevingsvisie als het omgevingsplan.

De bouwsteenmethode

Bij Oostkracht10 hebben wij goede ervaringen opgedaan met de ‘Bouwsteenmethode’ bij verschillende gemeenten. Zo hebben we vijf Friese gemeenten door een spannend en leuk proces geleid. In verschillende sessies met verschillende werkvormen hebben we geïnventariseerd, gediscussieerd en gereflecteerd. We hebben per gemeente een passende focus kunnen vaststellen. Alles wat geleerd is en waarvoor is gekozen hebben we per gemeente vastgelegd in een inspiratiedocument (bouwsteen) omgevingsveiligheid, dat gebruikt wordt als onderlegger voor de nog op te stellen omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Heb je nog vragen?

Nancy