Offerte aanvragen

Leren werken onder de Omgevingswet

Tijdens Leren werken onder de Omgevingswet, leer en ervaar je welke competenties je nodig hebt voor het uitvoeren van je taken onder de Omgevingswet. De workshop wordt op jouw vraag afgestemd en op maat georganiseerd. Onderwerpen van de workshops sluiten aan op een actuele vraagstelling die speelt in jouw provincie, regio of gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een thema als energietransitie (“van het gas af”) of verdichting.

Welke competenties heb jij nodig?

Met de komst van de Omgevingswet komt meer dan voorheen de nadruk te liggen op het maken van een integrale afweging over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Daarbij is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen het benutten en beschermen van deze leefomgeving. Om een integrale afweging mogelijk te maken is vroegtijdig inzicht in de verschillende belangen cruciaal. Dit betekent dat verschillende belanghebbenden hun eisen en wensen in een vroeg stadium moeten inbrengen en samen na denken over het verenigen van alle verschillende belangen. Eén en ander vereist onder andere en proactieve houding en vraag om een andere werkwijze (eerder samen om tafel). Kortom, we worden uitgedaagd om anders te leren werken onder de Omgevingswet.

Oefening baart kunst

In de workshop oefenen we met een casus uit de praktijk van jouw organisatie. We leggen de focus op het oefenen met het voeren van het gesprek over de belangenafweging. Dat doen we in samenwerking met de organisatiepsychologen van GITP.

Na een korte introductie over de do’s en don’ts voor gespreksvaardigheden gaat de groep met een praktijkcasus aan de slag. In deze casus krijgt elke deelnemer een rol toebedeeld. Gedurende verschillende gespreksrondes behartigt hij/zij de belangen vanuit zijn of haar rol. We zetten drie gespreksrondes in om de stappen beeldvorming, verkenning en besluitvorming te doorlopen. In deze rondes gaan de deelnemers met elkaar in gesprek terwijl de werkpsychologen de deelnemers observeren. Elke ronde kent een kort feedbackmoment, daarin wordt zowel op de competenties als het groepsproces ingegaan. De workshop eindigt met een algehele terugkoppeling.

Kracht van leren werken met de Omgevingswet

Door het simuleren van een situatie rondom een praktijk casus benaderen we de werkelijke situatie zoveel als mogelijk. Bovendien is het ook gewoon leuk om een keer anders met je collega’s te werken en elkaar op een andere manier tegen te komen. De reacties van de deelnemers zijn heel positief. Ook bij een online versie van de workshop. Je staat verstelt hoe je ondanks de digitale beperkingen in staat ben om online het gesprek met elkaar te voeren.  En ook nog eens te werken aan je benodigde competenties voor het werken in de geest van de Omgevingswet.

Ben je na het lezen hiervan ook enthousiast geworden over deze workshop, neem dan contact met ons op! Graag maken wij voor jouw organisatie een workshop op maat.

Heb je nog vragen?

Nancy