fbpx
Offerte aanvragen

Onderzoek en advies veiligheidscultuur

Als werkgever ben je vast op de hoogte van je verantwoordelijkheden over de veiligheid en gezondheid van werknemers. Dit betekent natuurlijk niet dat werknemers geen verantwoording hoeven af te leggen voor hun gedrag. Want hoe zit het eigenlijk met de veiligheidscultuur binnen jouw bedrijf?

Het kan voorkomen dat jouw maatregelen, zoals voorlichting, getroffen beveiligingen, beschermingsmiddelen en veiligheidsplannen, op de werkvloer niet het gewenste effect hebben of niet worden nageleefd. Gedrag van werknemers is in belangrijke mate bepalend voor de effectiviteit van de maatregelen. Misschien wijken werknemers wel bewust af, omdat de maatregelen bijvoorbeeld niet handig te combineren zijn met hun dagelijkse werkzaamheden. Of misschien onbewust, omdat deze maatregelen simpelweg niet passen bij de veiligheidscultuur in het bedrijf. Als werkgever zie je het gebrek aan naleving, maar weet je ook de vinger op de zere plek te leggen?

Wij bieden een compleet onderzoeksrapport inclusief aanbevelingen

Wat is de onderliggende verklaring voor het gedrag dat werknemers vertonen in relatie tot de getroffen maatregelen? Wij gaan – samen met jou – op zoek naar het antwoord op deze vraag. Ons proces begint met een verkennend gesprek waarbij we in beeld brengen wat jouw zorgen zijn. We brainstormen samen over mogelijke verklaringen voor de problemen die jij hebt gesignaleerd. Vervolgens gaan we aan de slag. Op basis van het eerste gesprek en uitgebreid deskresearch maken we een conceptueel model. Hierin worden de oorzaken en gevolgen weergeven die in relatie staan met het probleem. Aan de hand van het conceptueel model bedenken we vragen voor interviews of een enquête. Dit is de start van het fieldresearch. We nodigen werknemers uit om met ons in gesprek te gaan en zetten een bedrijfsbrede vragenlijst uit. Wat volgt is een beschrijving en analyse van de resultaten, waar uiteindelijk conclusies en aanbevelingen uit komen.

Voor werkgevers die positieve gedragsverandering wensen

Onze aanbevelingen zijn dé handvatten voor jou als werkgever om een positieve gedragsverandering te realiseren. Dit onderzoek kan voor veel verschillende bedrijven relevant zijn. Denk aan fabrieken, netbeheerders en aannemers. Zo hebben we onlangs voor een netbeheerder onderzocht in hoeverre het veiligheids- & gezondheidsplan op de juiste manier wordt opgesteld en gebruikt. Dit is een van de vele onderwerpen die centraal kunnen staan tijdens ons onderzoek. Heb jij een andere uitdaging  in het kader van de veiligheidscultuur in jouw bedrijf gesignaleerd? Neem dan gerust contact met ons op!

Heb je vragen? Ik help je graag.

Roy
Whatsapp icon