fbpx
Offerte aanvragen

Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) voor Brzo en ARIE

Op 1 januari 2023 is de ARIE-regeling aangepast. Hierdoor is deze regeling op veel meer bedrijven van toepassing. De bedrijven die onder de ARIE-regeling en/of het Besluit risico’s zware ongevallen vallen, dienen een preventiebeleid ter voorkoming van zware ongevallen te hebben (PBZO). Oostkracht10 helpt je met het opstellen van een PBZO dat voldoet aan de eisen van de ARIE-regeling en/of het Brzo.

PBZO: een stevige basis voor een krachtig arbeidsbeleid

Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, in hoeveelheden boven de drempelwaarde genoemd in Bijlage I van de Arboregeling, moeten voldoen aan de voorschriften uit de ARIE-regeling. Eén van deze voorschriften is het hebben van een PBZO. Ook voor bedrijven die onder het Brzo vallen, geldt een verplichting om een PBZO te hebben.

In het PBZO beschrijf je als werkgever het beleid ten aanzien van arbeidsveiligheid en het voorkomen en beheersen van zware ongevallen. In het PBZO vind je onder meer terug:

  • De doelstellingen en beginselen van het beleid;
  • De risico’s op zware ongevallen binnen het bedrijf;
  • Een globale beschrijving van het Veiligheidsbeheerssysteem;
  • De wijze waarop risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd worden.

Samen met jou bepalen we hoe de bovenstaande punten ingevuld worden. Uiteraard voorzien we je van advies en voorbeelden. Daarna werken we het PBZO uit, zodat er een PBZO ligt dat past bij de situatie van jouw organisatie.

Wat kan Oostkracht10 voor mij doen?

In de chemische, farmaceutische, voedselindustrie en de transport- en logistiekbranche worden veel gevaarlijke stoffen opgeslagen. Is jouw bedrijf actief in één van deze branches? Dan kan het zijn dat de ARIE-regeling en/of het Brzo van toepassing is. Heb je nog geen PBZO? Dan helpen wij je daar graag mee. Vraag hieronder vrijblijvend een offerte aan.

"Heb je vragen? Ik help je graag."

Gerjan de Ruiter
Whatsapp icon