Offerte aanvragen

Training externe veiligheid in 5 dagdelen

Heb je behoefte aan een opleiding of bijscholing van een externe veiligheidsspecialisten en/of adviseurs? Oostkracht10 biedt een training externe veiligheid.

Externe veiligheid, de beoordeling van de risico’s met gevaarlijke stoffen voor haar omgeving, is en blijft een complex thema. De Omgevingswet probeert hier verandering in te brengen door de introductie van minder technische beoordelingsinstrumenten, namelijk ‘aandachtsgebieden’.

De aandachtsgebieden moeten de basis vormen voor een goed gesprek over externe veiligheidsrisico’s tussen overheden, burgers en bedrijven. Deze aanpak is weliswaar minder technisch maar daarmee niet minder complex. Het doet namelijk een beroep op andere vaardigheden van externe veiligheidsspecialisten. Denk aan communicatieve vaardigheden en het vermogen creatieve oplossingen te bedenken. Ben jij voldoende voorbereid op deze inhoudelijke en procedurele veranderingen binnen het vakgebied?

5 dagdelen training externe veiligheid

In 5 dagdelen gaan we actief aan de slag om de ins en outs van het thema externe veiligheid te begrijpen en toe te passen. Er is voldoende ruimte voor maatwerk, het stellen van je vragen en het oefenen met (praktijk)casussen. De training bestaat grofweg uit de volgende onderwerpen:

Training dagdeel 1 – Externe Veiligheid – inleiding

– Kennismaken en warming-up

– Uiteenzetting van de basis – in overleg met de cursisten de belangrijkste behoeftes en onderwerpen bepalen

– Praktijkcases selecteren

Training dagdeel 2 – Externe Veiligheid – inrichtingen

– (Toepassing van) de wet- en regelgeving

– Aan de slag met de LPG-rekentool

– Inleiding BRZO-toets

– Praktijkcases

Training dagdeel 3 – Externe Veiligheid – transportroutes

– (Toepassing van) de wet- en regelgeving

– Vuistregels Handleiding Transportrisico’s

– Aan de slag met softwarepakket RBM II

– Praktijkcases

Training dagdeel 4 – Externe Veiligheid – buisleidingen

– (Toepassing van) wet en regelgeving

– Aan de slag met softwarepakket Carola

– Praktijkcases

Training dagdeel 5 – Beleidswijzigingen en toepassing

– Herhaling: wat hebben we behandeld?

– Beleidswijziging: wat gaat er veranderen door de Omgevingswet

– Toepassing nieuw beleid

Terugkom / Terugblikdag

4 tot 6 weken na het laatste trainingsmoment plannen we een dagdeel in, waarop vragen, praktijkcases, onduidelijkheden besproken kunnen worden met een van de docenten, waarmee de cursist verder op weg is geholpen om zijn werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid verder uit te voeren.

Voor professionals die zich willen verdiepen in externe veiligheid

Heb jij of jouw team behoefte aan een verdiepende training externe veiligheid? Dan helpen onze trainers je graag verder.

Vragen deze training?

Sanda