De Omgevingswet verandert in 2021

De Omgevingswet is de wetgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening, milieu en veiligheid. Vanaf 2021 wordt dit een stuk duidelijker en overzichtelijker met de komst van de nieuwe Omgevingswet. De Tweede Kamer ging in 2015 al akkoord met het nieuwe wetsvoorstel. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in. In 2021 treedt de Omgevingswet in werking, ook in Apeldoorn. Het vervangt een groot aantal wetten, maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Positief gevolg hiervan is dat regels duidelijker en voorspelbaarder zijn. Bovendien ontstaat er meer ruimte voor initiatieven van bewoners en bedrijven en een brede afweging door gemeenten van wat mogelijk is.

Wat verandert er in Apeldoorn met de nieuwe Omgevingswet? 

Door het ingaan van de nieuwe Omgevingswet in Apeldoorn wordt de wetgeving algemener en de gedetailleerde vergunningen verdwijnen. Dat moet ook wel als 26 wetten omvat worden in één nieuwe wet voor de hele leefomgeving. Gemeente Apeldoorn krijgt met de komst van de nieuwe Omgevingswet meer ruimte om haar omgevingsbeleid af te stemmen op haar eigen behoeften en doelstellingen. Daarnaast komt er meer ruimte voor ideeën van particulieren. De nieuwe Omgevingswet maakt het verder bijvoorbeeld mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen. Nu heeft dat vaak nog veel voeten in de aarde, maar dat is straks niet meer het geval.

Hulp van Oostkracht10 bij de Omgevingswet in Apeldoorn

Op de invoering van de nieuwe Omgevingswet bereidt de gemeente Apeldoorn zich goed voor, met de bedoeling dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ze ontwerpen nieuwe processen en halen schotten tussen vakgebieden neer. Oostkracht10 kan hierbij helpen. Wij hebben de kennis in huis waar bij de gemeenten behoefte aan is. Die kennis vertalen we naar de praktijk waarmee we ervoor zorgen dat gemeenten goed voorbereid zijn:

  • We maken de gevolgen van de veranderingen helder bij ambtenaren en bestuurders;
  • We begeleiden het opnieuw vormgeven van processen;
  • We zetten werkvormen in zoals ontwerpsessies, het maken van bouwstenen en het opstellen van visietrajecten;
  • We trainen ambtenaren en bestuurders in de nieuwe manier van werken;
  • We stellen projectleiders beschikbaar om het proces te coördineren;
  • We bereiden bedrijven voor op de nieuwe mogelijkheden.

Voorbereiding op de Omgevingswet Apeldoorn

Oostkracht10 kan helpen jouw organisatie in Apeldoorn voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet. Voor de gemeente Zwolle ontwikkelden wij bijvoorbeeld een milieuvisie voor de gewenste milieusituatie in Zwolle. Wil je meer weten en je goed voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet in Apeldoorn? Overweeg dan eens een workshop te volgen bij Oostkracht10. In deze workshop gaan we vooral in op de wijzigingen die impact hebben op de industrie. We concentreren ons met name op de bedrijven met risicovolle activiteiten. Onze focus ligt in deze workshop op het bereiken en standhouden van een veilige fysieke leefomgeving. We beantwoorden de volgende vragen:

  • Wat betekent de komst van de Omgevingswet (op hoofdlijnen) voor bedrijven?
  • Welke veranderingen brengt de Omgevingswet voor het thema ‘veiligheid’?
  • Welke verandering brengt de Omgevingswet voor het thema ‘externe veiligheid’?

Heb je interesse in het volgen van deze workshop of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op. Onze professionals helpen je graag verder.

Persoonlijk advies?

Nancy