De Omgevingswet

De wetgeving verandert voortdurend en dat is maar goed ook. In 2015 werden er nieuwe afspraken gemaakt over ruimtelijke ordening, milieu en veiligheid, samengevoegd in de nieuwe Omgevingswet. Deze Omgevingswet treedt in 2021 in heel Nederland in werking en vervangt een groot aantal al bestaande wetten, maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Hierdoor worden bestaande regels een stuk duidelijker, overzichtelijker en voorspelbaarder. Bewoners en bedrijven krijgen meer ruimte voor initiatieven en gemeenten kunnen veel betere afwegingen maken over allerlei mogelijkheden. Wat verandert er met de Omgevingswet in 2021 in Deventer?

Gevolgen van de Omgevingswet voor Deventer

Dankzij de nieuwe Omgevingswet krijgt de gemeente Deventer straks meer ruimte om haar omgevingsbeleid af te stemmen op haar eigen behoeften en doelstellingen. Daarnaast is er ook meer ruimte voor particuliere ideeën. Dat is nu ook mogelijk, maar met veel meer moeite. Met de Omgevingswet wordt de wetgeving een stuk algemener, waardoor gedetailleerde vergunningen verdwijnen en 26 aparte wetten omvat worden in één nieuwe wet voor de hele leefomgeving. Waar het nu bijvoorbeeld nog een groot probleem is om lokale problemen ook daadwerkelijk lokaal op te lossen, is dat straks dankzij de Omgevingswet in Deventer geen obstakel meer.

Concrete veranderingen

Dat klinkt allemaal nog best als een schemerachtig gebied. Wat verandert er nu concreet in 2021 in Deventer dankzij de Omgevingswet? Een belangrijke ontwikkeling is de aanpassing rond externe veiligheid. Er worden nieuwe ‘aandachtsgebieden’ geïntroduceerd. Deze aandachtsgebieden zijn zones rondom risicobronnen waarvan het groepsrisico moet worden berekend. Er zijn drie aandachtsgbieden:

 • Brandaandachtsgebieden (BAG)
 • Explosieaandachtsgebieden (EAG)
 • Gifwolkaandachtsgebieden (GAG)

Per aandachtsgebied wordt bekeken of zich kwetsbare gebouwen of locaties in de buurt bevinden. Is dat niet het geval? Dan is er volgens de Omgevingswet geen veiligheidsprobleem. Zijn er wél kwetsbare gebouwen of locaties, dan moet er aan bepaalde eisen voldaan worden:

 • Er moeten maatregelen worden genomen om personen te beschermen die zich in de kwetsbare gebouwen of locaties bevinden;
 • Er mogen doorgaans maar weinig personen in het aandachtsgebied aanwezig zijn;
 • Deze personen mogen zich maar kort in het aandachtsgebied bevinden.

Het lastige aan deze regels is dat ze ruimte geven voor interpretatie. Wanneer zijn er bijvoorbeeld voldoende beschermingsmaatregelen getroffen? Wanneer is sprake van een beperkt aantal personen? Hoeveel minuten of uren is beperkt aanwezig? Oostkracht10 kan helpen om hierbij afwegingen en beslissingen te maken.

Hulp in Deventer bij de Omgevingswet

De gemeente Deventer is al druk bezig om de invoering van de Omgevingswet soepel te laten verlopen. Er worden nieuwe processen ontworpen en schotten tussen verschillende vakgebieden neergehaald. Daar kan Oostkracht10 bij helpen. Wij hebben de kennis waar gemeenten behoefte aan hebben tijdens de komende veranderingen. We vertalen die kennis naar de praktijk en zorgen ervoor dat gemeenten zoals Deventer goed voorbereid zijn op de Omgevingswet van 2021. Hoe we dat doen?

 • We maken de gevolgen van de veranderingen helder bij ambtenaren en bestuurders;
 • We begeleiden het opnieuw vormgeven van processen;
 • We zetten werkvormen in zoals ontwerpsessies, het maken van bouwstenen en het opstellen van visietrajecten;
 • We trainen ambtenaren en bestuurders in de nieuwe manier van werken;
 • We stellen projectleiders beschikbaar om het proces te coördineren;
 • We bereiden bedrijven voor op de nieuwe mogelijkheden.

Oostkracht10 bereidt jou voor op de Omgevingswet in Deventer

Oostkracht10 bereidt gemeenten zoals Deventer voor op de Omgevingswet 2021. Heb je nog vragen of ben je benieuwd wat Oostkracht10 voor jouw onderneming of gemeente kan betekenen met het oog op de Omgevingswet van 2021? Neem contact met ons op. Onze professionals staan je graag te woord.

Persoonlijk advies?

Nancy