Een nieuwe Omgevingswet in 2021

De Omgevingswet bestaat uit de wetgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening, milieu en veiligheid. De komst van de nieuwe Omgevingswet in 2021 maakt dit een stuk duidelijker en overzichtelijker. De wetswijziging wordt geclassificeerd als ‘misschien wel de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet.’ In 2015 ging de Tweede kamer al akkoord met het nieuwe wetsvoorstel. Begin 2016 volgde de Eerste Kamer. In 2021 is het zover: de nieuwe Omgevingswet gaat van kracht, ook in Zutphen. Het vervangt een groot aantal wetten, maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Regels zijn hierdoor straks een stuk duidelijker en voorspelbaarder. Ook is er meer ruimte voor initiatieven van bewoners en bedrijven en een brede afweging door gemeenten van mogelijkheden.

Wat verandert er met de nieuwe Omgevingswet in Zutphen? 

Het ingaan van de nieuwe Omgevingswet in Zutphen heeft 2 gevolgen: de wetgeving is straks algemener en de gedetailleerde vergunningen verdwijnen. Dat kan ook niet anders als 26 wetten omvat worden in één nieuwe wet voor de hele leefomgeving. Gemeente Zutphen krijgt met de komst van de nieuwe Omgevingswet meer ruimte om haar omgevingsbeleid af te stemmen op haar eigen behoeften en doelstellingen. Daarnaast komt er meer ruimte voor ideeën van particulieren. De nieuwe Omgevingswet maakt het verder bijvoorbeeld mogelijk om problemen op lokaal niveau ook lokaal op te lossen. Nu is dat vaak lastig, maar dat is straks niet meer het geval.

Hulp van Oostkracht10 bij de Omgevingswet in Zutphen

De nieuwe Omgevingswet is iets waar de gemeente Zutphen zich goed op voorbereidt. Het is namelijk de bedoeling dat dit zo soepel mogelijk verloopt. Ze halen schotten tussen vakgebieden neer en ontwerpen nieuwe processen. Oostkracht10 kan hierbij van dienst zijn. Wij kunnen gemeenten bijstaand met de kennis die wij in huis hebben. Die kennis zetten we om naar de praktijk. Daarmee zijn gemeenten goed voorbereid:

  • We maken de gevolgen van de veranderingen duidelijk bij ambtenaren en bestuurders;
  • We bieden begeleiding bij het opnieuw vormgeven van processen;
  • We zetten werkvormen in zoals ontwerpsessies, het maken van bouwstenen en het opstellen van visietrajecten;
  • We trainen ambtenaren en bestuurders in de nieuwe manier van werken;
  • We stellen projectleiders beschikbaar om het proces te coördineren;
  • We bereiden bedrijven voor op de nieuwe mogelijkheden.

Voorbereiding op de Omgevingswet Zutphen

Oostkracht10 kan helpen jouw organisatie in Zutphen voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet. Voor de provincie Friesland hebben we bijvoorbeeld een inspiratiedocument opgesteld omtrent omgevingsveiligheid. Wil je meer weten en je voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet in Zutphen? Wij bieden diverse online masterclasses, bijvoorbeeld voor veiligheidsregio’s, voor de zorg en voor HSE-managers. Hiermee bereiden we je zo goed mogelijk voor. Heb je interesse in het volgen van een van onze masterclasses of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op. Onze professionals staan je graag te woord.

Persoonlijk advies?

Nancy