De wetgeving rond ruimtelijke ordening, milieu en veiligheid wordt een stuk overzichtelijker. Want in 2021 vervangt de Omgevingswet een groot aantal wetten, maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Het resultaat? Duidelijker en voorspelbaarder regels, meer ruimte voor initiatieven van bewoners en bedrijven en een brede afweging door gemeenten van wat mogelijk is.

Gemeenten zijn druk om de invoering soepel te laten verlopen. Ze ontwerpen nieuwe processen en halen schotten tussen vakgebieden neer. Daar kan Oostkracht10 goed bij helpen.

  • We maken de gevolgen van de veranderingen helder bij ambtenaren en bestuurders;
  • We begeleiden het opnieuw vormgeven van processen;
  • We zetten werkvormen in zoals ontwerpsessies, het maken van bouwstenen en het als team opstellen van visietrajecten;
  • We trainen ambtenaren en bestuurders in de nieuwe manier van werken;
  • We stellen projectleiders beschikbaar om het proces te coördineren;
  • We bereiden bedrijven voor op de nieuwe mogelijkheden.

Persoonlijk advies?

Neem dan contact op met

Nancy Oberije

Of mail Nancy