fbpx

De Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan! De wetgeving rond ruimtelijke ordening, milieu en veiligheid wordt een stuk overzichtelijker. In 2015 stemde de Tweede Kamer in met deze nieuwe wet. Begin 2016 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking en vervangt het een groot aantal wetten, maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Het resultaat? Duidelijkere en voorspelbaardere regels, meer ruimte voor initiatieven van bewoners en bedrijven en een brede afweging door gemeenten van wat mogelijk is.

Wat verandert er?

Met de nieuwe Omgevingswet is het de bedoeling dat gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte krijgen om hun omgevingsbeleid af te kunnen stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. Deze wet moet ook meer ruimte scheppen voor particuliere ideeën. Dit komt doordat de wetgeving algemener wordt en de gedetailleerde vergunningen verdwijnen. Dat moet ook wel als 26 wetten omvat worden in één nieuwe wet voor de hele leefomgeving. Deze nieuwe wet maakt het bijvoorbeeld mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen, wat nu vaak nog een probleem is.

Hulp bij de Omgevingswet van Oostkracht10

Gemeenten zijn druk om de invoering van de Omgevingswet soepel te laten verlopen. Ze ontwerpen nieuwe processen en halen schotten tussen vakgebieden neer. Daar kan Oostkracht10 goed bij helpen. Wij hebben de kennis waar gemeenten behoefte aan hebben in de komende jaren van verandering. Oostkracht10 vertaalt die kennis naar de praktijk en zorgt ervoor dat gemeenten goed voorbereid zijn op de Omgevingswet in januari 2024.

  • We maken de gevolgen van de veranderingen helder bij ambtenaren en bestuurders;
  • We begeleiden het opnieuw vormgeven van processen;
  • We zetten werkvormen in zoals ontwerpsessies, het maken van bouwstenen en het opstellen van visietrajecten;
  • We trainen ambtenaren en bestuurders in de nieuwe manier van werken;
  • We stellen projectleiders beschikbaar om het proces te coördineren;
  • We bereiden bedrijven voor op de nieuwe mogelijkheden.

Voorbereiding op de Omgevingswet

Oostkracht10 bereidt gemeenten en provincies voor op de Omgevingswet. Voor de gemeente Zwolle hebben wij een milieu visie ontwikkeld voor de gewenste milieusituatie in Zwolle. Zo hebben we samen een inspiratieboek voor de stationsomgeving vormgegeven. Het boek laat zien hoe je met creativiteit ontwikkelingen verantwoord mogelijk kunt maken. Voor de provincie Friesland heeft Oostkracht10 een inspiratiedocument opgesteld omtrent omgevingsveiligheid. Bekijk hieronder meer van onze projecten. Heb je nog vragen of ben je benieuwd wat Oostkracht10 voor jouw gemeente kan betekenen met het oog op de Omgevingswet? Neem contact met ons op. Onze krachtpatsers staan je graag te woord.

Persoonlijk advies?

Nancy Oberijé

Neem dan contact op met

Nancy Oberijé

Of mail Nancy
Whatsapp icon