Bent u verantwoordelijk of betrokken bij de omgevingsvergunning van uw bedrijf? Heeft uw bedrijf ook ‘externe’ veiligheidsrisico’s buiten de poort? Als het antwoord ‘ja’ is op beide vragen, dan is deze cursus interessant voor je.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voor het thema ‘externe veiligheid’ een vernieuwing van het beleid en de wetgeving gestart. Onder de nieuwe term ‘omgevingsveiligheid’ gaan we anders om de veiligheidsrisico’s in de omgeving van risicovolle bedrijven. Zo gaat er gewerkt worden met ‘aandachtsgebieden’ rond bedrijven, waarbinnen bepaalde restricties kunnen gelden. Dit vernieuwde beleid wordt op 1 januari 2021 van kracht!

In de afgelopen 1,5 jaar zijn overheden (provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s) al bijgeschoold op de vernieuwing van het beleid. Wij vinden het heel belangrijk dat ook bedrijven de kans krijgen om bekend te raken met dit nieuwe beleid en de mogelijke consequenties voor je bedrijf.

In deze cursus krijg je meer informatie over de komst van de Omgevingswet en de wijziging van het beleid externe veiligheid. De consequenties van de nieuwe regelgeving voor diverse bedrijfssectoren (waaronder BRZO-bedrijven) met opslag, transport en processen met gevaarlijke stoffen komt aan bod. Daarnaast komen de verschillen tussen de oude en nieuwe wetgeving aan bod en krijg  je tips en tricks mee.

Onderwerpen

  • Wat is kern van de huidige wetgeving externe veiligheid?
  • Welke wijziging m.b.t. externe veiligheid (groepsrisico) wordt vanaf 2021 van kracht?
  • Welke consequenties heeft deze wijziging voor bedrijven?
  • Waar moet ik bij vergunningverlening op letten m.b.t. externe veiligheid?
  • Wat betekenen de wijzigingen voor de relatie met het bevoegd gezag, de omgeving en de veiligheidsregio?

Praktische informatie

De cursus vindt plaats op 20 september van 13:00 – 17:00 op de locatie van Kader B.V. in Zeist.

De eenmalige investering voor deze bijeenkomst bedraagt € 145,- excl. btw.

Inschrijven

De inschrijving voor deze cursus loopt via Kader B.V.  Zie ook de link onder.

Persoonlijk advies?

dirk jan

Neem dan contact op met

Dirk Jan de Boer

Of mail Dirk Jan

Inschrijven voor deze cursus?

Klik op onderstaande button om je via Kader in te schrijven voor deze cursus.

Inschrijven