fbpx
Terug naar overzicht

"Heb je vragen over dit webinar?"

Tom Reijers

Webinar Omgevingsveiligheid voor ruimtelijke ordenaars

Door de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wijzigen de regels voor externe veiligheid. Daarnaast wordt steeds vaker gesproken over omgevingsveiligheid in plaats van externe veiligheid. Na dit webinar ben jij op de hoogte van alle ins en outs rondom deze beleidswijziging en weet jij hoe jouw gemeente zich hierop moet voorbereiden.

Nieuw omgevingsveiligheidsbeleid

Onder de Omgevingswet veranderen dus de regels voor externe veiligheid. In het bijzonder de manier waarop het groepsrisico verantwoord moet worden. We gaan niet meer werken met ingewikkelde grafieken. In plaats daarvan komen er aandachts- en voorschriftengebieden rondom risicobronnen: gevarencirkels waarmee jij als ruimtelijke ordenaar rekening moet houden.

Wat ook verandert zijn de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Onder de Omgevingswet worden deze uitgesplitst in gebouwen en locaties en wordt een nieuwe categorie geïntroduceerd: de zeer kwetsbare gebouwen. Omdat voor deze categorie extra eisen gelden, is het van belang dat jouw gemeente dit type gebouwen in beeld heeft.

Onder het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid veranderen ook de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten inzake externe veiligheid. Gemeenten krijgen, in de geest van de Omgevingswet, meer lokale afwegingsruimte. Maar welke afwegingsruimte is dat? En hoe ga je daar als gemeente mee om? Stel je hoge ambities op het gebied van externe veiligheid of beperk je, je tot het wettelijk minimum? En wat is dat dan? In een gratis webinar vertellen wij je er alles over.

Voor wie

Dit webinar is bedoeld voor ambtenaren werkzaam bij een gemeente die belast zijn met de ruimtelijke ordening. Je bent bijvoorbeeld werkzaam als planjurist, stedenbouwkundige, beleidsmedewerker of bestuurder.

Dirk Jan de Boer

Dirk Jan de Boer

Adviseur, trainer en eigenaar Oostkracht10

Als ruimtelijke ordenaar is het van belang dat je op de hoogte bent van de nieuwe regels voor externe veiligheid onder de Omgevingswet. Dit webinar helpt jou daarbij. Samen ontwerpen we een veilige en gezonde leefomgeving.

Programma

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat wijzigt er in de regels voor externe veiligheid?
  • Wat zijn aandachts- en voorschriftengebieden en hoe moet ik deze gebieden toepassen?
  • Wat moet ik als gemeente minimaal regelen om klaar te zijn voor het nieuwe beleid?
  • Wat kan ik als gemeente zelf regelen binnen de nieuwe regels voor externe veiligheid?

Wat dit webinar jou brengt

  • Je leert wat er onder de Omgevingswet verandert in het externe veiligheidsbeleid.
  • Je leert welke lokale afwegingsruimte de nieuwe regels bieden.
  • Je krijgt handvatten om deze lokale afwegingsruimte in te vullen.
  • Je weet wat minimaal nodig is om jouw gemeente goed voor te bereiden op het nieuwe externe veiligheidsbeleid.
  • Je deelt kennis en ervaring met andere deelnemers.

 

Onze trainers met elk hun eigen expertise

Dit webinar wordt door drie van onze krachtpatsers gegeven:

Tom: "De Omgevingswet biedt kansen om externe veiligheid beter af te wegen. Die kans moeten we dan wel pakken."

Tom Reijers

Nancy Oberijé

Nancy: "Aandachts-gebieden zijn de basis voor een goed gesprek over externe veiligheid. Dat gesprek voer ik graag met je."

Nancy Oberijé

Hans: "Samen met een GIS specialist brengen we bestaande en geprojecteerde zeer kwetsbare gebouwen in beeld."

Hans Baijense

Data en locatie

6 dec

Woensdag

10:00 - 12:00

Trainers

Tom Reijers, Nancy Oberijé en Hans Baijense

Locatie

Online via Teams

17 jan

Woensdag

10:00 - 12:00

Trainers

Tom Reijers, Nancy Oberijé en Hans Baijense

Locatie

Online via Teams

Gratis deelname

Dit webinar bieden we jou gratis aan, zodat jij met de opgedane kennis weet wat de impact is van de Omgevingswet op jouw gemeente. Daarna kun je aan de slag om jouw gemeente hierop goed voor te bereiden.

 

Whatsapp icon