Een veilige omgeving voor iedereen

De omgeving waarin je leeft en werkt moet altijd veilig zijn. Overal in Nederland, ook in Apeldoorn, is een veilige omgeving van groot belang. Deze stelling zal niet op veel weerstand stuiten. Milieucontouren stellen geheel terecht grenzen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Maar wat als ontwikkelingen onterecht op slot staan? Hierdoor worden mogelijk positieve ontwikkelingen tegengehouden. Bij Oostkracht10 concentreren we ons daarom altijd op wat er wél kan. Soms lijken dingen onmogelijk, maar is er een slimme oplossing te vinden waarmee het toch realiseerbaar is. We hebben veel ervaring in huis omtrent complexe vraagstukken met betrekking tot het creëren van een veilige omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het verantwoord opslaan van gevaarlijke stoffen. Wij helpen ook jouw organisatie graag om een veilige omgeving in Apeldoorn te waarborgen.

Externe veiligheid bij een veilige omgeving in Apeldoorn

Externe veiligheid speelt een grote rol bij het creëren van een veilige omgeving in Apeldoorn. Het gaat over het maken van goede afwegingen bij de ruimtelijke ordening van risicobronnen, zoals een bedrijf met gevaarlijke stoffen, en risico-ontvangers, zoals woningen. Er is dus een onderscheid tussen risicobronnen en risico-ontvangers. Onder risicobronnen verstaan we naast bedrijven met gevaarlijke stoffen ook buisleidingen en transportroutes over weg, water en spoor, wanneer daarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. In sommige gevallen kunnen ook vliegvelden, windmolens of hoogspanningsmasten als risicobron worden gezien.

De risico-ontvangers zijn in te delen in 3 categorieën: beperkt kwetsbare objecten, kwetsbare objecten en zeer kwetsbare objecten. Dit duidt op de mate van zelfredzaamheid van de personen in kwestie. Kinderen in een kinderdagverblijf worden bijvoorbeeld gezien als zeer kwetsbaar. Een bewoner in een woning is kwetsbaar en medewerkers in een kantoorpand zijn beperkt kwetsbaar.

Creëren van een veilige omgeving in Apeldoorn

Elke nieuwe ontwikkeling vraagt om een veilige oplossing. Bij Oostkracht10 zetten we onze denkkracht in om een omgeving te creëren die veilig is voor iedereen. Ook voor uw bedrijf in Apeldoorn denken we graag mee over een veilige omgeving. We denken in kansen in plaats van in problemen en belemmeringen. Bovendien weten we wat de mogelijkheden zijn: van opvangstelsels voor lekkende stoffen tot goed ingerichte vluchtwegen. Dit kan bijvoorbeeld tot resultaat hebben dat een bedrijf kan uitbreiden, terwijl dat eerst niet mogelijk leek. Onze externe veiligheidsspecialisten hebben al verschillende projecten gedraaid met betrekking tot omgevingsveiligheid.  Ook adviseert Oostkracht10 provinciebestuurders en bereidt ze voor op omgevingsveiligheidsdossiers. Voor Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) schreven we het programma Omgevingsveiligheid, organiseerden we de financiering en manageden we het programma.

Veilige omgeving Apeldoorn: Oostkracht 10 helpt

Wilt u hulp bij het creëren van een veilige omgeving bij uw bedrijf in Apeldoorn? U kunt bijvoorbeeld een veiligheidsanalyse uit laten voeren voor de uitbreiding van een pand of advies inwinnen over opkomende ruimtelijke ontwikkelingen waarbij een veilige omgeving een rol speelt. Oostkracht10 helpt u graag verder. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Onze professionals voorzien u graag van advies.

Persoonlijk advies?

Dirk-Jan