Veilige omgeving Arnhem

Overal in Nederland is een veilige omgeving heel belangrijk, ook in Arnhem en omstreken. Iedereen heeft recht op een veilige leef- en werkomgeving. Milieucontouren bepalen daarom wat de grenzen zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. Die grenzen kunnen soms beperkend zijn, want in bepaalde gevallen kan er veel meer dan op het eerste gezicht lijkt. Bij Oostkracht10 kijken we daarom voorbij de grenzen: wat kan er wél? En zijn er misschien slimme oplossingen te vinden, waardoor veel meer mogelijk is? Onze specialisten hebben de nodige ervaring met complexe vraagstukken op het gebied van een veilige omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen en goed ingerichte vluchtwegen. Onze kennis zetten we graag in om de omgeving van jouw organisatie in Arnhem veilig te maken en te houden.

Externe veiligheid bij een veilige omgeving in Arnhem

Bij het creëren van een veilige omgeving in Arnhem is een grote rol weggelegd voor externe veiligheid. Dit gaat over het maken van goede afwegingen bij de ruimtelijke ordening van risicobronnen, zoals een bedrijf dat gevaarlijke stoffen opslaat en risico-ontvangers, zoals woningen. Onder risicobronnen verstaan we naast bedrijven met gevaarlijke stoffen ook buisleidingen en transportroutes over weg, water en spoor waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Soms vallen ook vliegvelden, windmolens of hoogspanningsmasten in de categorie risicobron. Bij ruimtelijke ontwikkelingen rondom risicobronnen wordt gekeken naar de veiligheid voor de omgeving.

De risico-ontvangers aan de andere kant, bestaan uit drie categorieën: beperkt kwetsbare objecten, kwetsbare objecten en zeer kwetsbare objecten. In welke categorie iemand valt, hangt of van de zelfredzaamheid van deze persoon. Kinderen in een kinderdagverblijf worden bijvoorbeeld gezien als zeer kwetsbaar. Een bewoner in een woning is kwetsbaar en medewerkers in een kantoorpand zijn beperkt kwetsbaar. Op basis van de risico-ontvangers is het mogelijk dat er strengere regels gelden bij de ruimtelijke ordening van deze objecten rondom een risicobron. Aan de externe veiligheid worden dan hogere eisen gesteld.

Een veilige omgeving in Arnhem creëren

Bij nieuwe ontwikkelingen moet goed gekeken worden naar de veiligheid voor de omgeving. Oostkracht10 gaat hier graag mee aan de slag. Wij zetten ons in voor een veilige omgeving voor iedereen. Ook voor uw bedrijf in de regio Arnhem denken we graag mee over een veilige omgeving. Wilt u uw pand bijvoorbeeld uitbreiden? Dan voeren wij een veiligheidsanalyse uit. Hierbij denken we altijd in kansen in plaats van in problemen. Onze externe veiligheidsspecialisten hebben al verschillende projecten uitgevoerd met betrekking tot omgevingsveiligheid.  Ook adviseren we provinciebestuurders en bereiden ze voor op omgevingsveiligheidsdossiers.

Veilige omgeving Arnhem: Oostkracht 10 helpt

Wilt u hulp bij het creëren van een veilige omgeving bij uw bedrijf in Arnhem? Oostkracht10 helpt u verder. U kunt bijvoorbeeld een veiligheidsanalyse uit laten voeren voor de uitbreiding van een pand of advies inwinnen over opkomende ruimtelijke ontwikkelingen waar een veilige omgeving een rol bij speelt. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij adviseren u graag.

Persoonlijk advies?

Dirk-Jan