Veilige omgeving Deventer

Ruimtelijke ontwikkelingen mogen volgens de wetgeving niet zomaar plaatsvinden. Terecht natuurlijk. Het is belangrijk om in een veilige omgeving in Deventer te kunnen wonen, werken en leven. Maar we moeten natuurlijk wel kunnen blijven ontwikkelen zonder onnodige beperkingen. Daarom kijkt Oostkracht10 met je mee als je wilt bouwen of uitbreiden. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe houden we een veilige omgeving in Deventer in stand? En hoe zit het met de opslag of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen? Wat zijn de risico’s en hoe dammen we die in? Dit zijn grote vraagstukken waar Oostkracht10 jarenlange ervaring mee heeft. Dankzij onze kennis en expertise kunnen wij jou uitstekend begeleiden tijdens het creëren en behouden van een veilige omgeving in Deventer.

Veilige omgeving Deventer: risicobronnen en risico-ontvangers

Een veilige omgeving in Deventer heeft alles te maken met de externe veiligheid. Bij externe veiligheid worden goede afwegingen gemaakt over de ruimtelijke ordening van risicobronnen, zoals een bedrijf met gevaarlijke stoffen, en de risico-ontvangers, bijvoorbeeld de woningen in de buurt. De risico-ontvangers worden onderverdeeld in verschillende categorieën, geordend op kwetsbaarheid. Dit onderscheid heeft te maken met de mate van zelfredzaamheid van de personen die aanwezig zijn in het risicogebied. Kinderen in een kinderdagverblijf worden bijvoorbeeld gezien als zeer kwetsbaar. Een bewoner in een woning is kwetsbaar en medewerkers in een kantoorpand zijn beperkt kwetsbaar. Afhankelijk van de mate van kwetsbaarheid gelden strengere regels bij de ruimtelijke ordening van objecten rondom een risicobron. Er worden dan hogere eisten gesteld aan de externe veiligheid.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Ook voor risicobronnen die geen vaste standplaats hebben, maar mobiel zijn, gelden regels voor een veilige omgeving in Deventer. Hierbij hebben we het bijvoorbeeld over het transport van gevaarlijke stoffen. Veel van dit transport vindt plaats door dichtbevolkte gebieden, bijvoorbeeld op het reguliere spoor en dus ook dwars door steden als Deventer. Hoewel de kans op een ongeval tijdens het transport klein is, kunnen de effecten van het vrijkomen van een gevaarlijke stof groot zijn. Denk aan het ontstaan van een brand, een explosie of een giftige wolk. Daarom wordt er in Nederland gewerkt met een basisnet. Het basisnet is een netwerk van hoofdroutes over rijkswegen, het spoor en binnenwateren waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaats mag vinden. Met dit netwerk houden we meer grip op de risico’s van het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Op basis van de risico’s omtrent het vervoer zijn er zogenaamde risicoplafonds vastgesteld. Zolang deze plafonds niet worden overschreden, is de omgeving veilig genoeg. Gebeurt dit wel, dan moeten er oplossingen worden gezocht om weer tot een verantwoord risiconiveau te komen.

Oostkracht10 helpt bij veilige omgeving Deventer

Het creëren en behouden van een veilige omgeving in Deventer kan lastig zijn. Oostkracht10 heeft de kennis in huis om overheden, provincies en gemeenten te begeleiden wanneer er een risicobron bijkomt of veranderd of wanneer de omgeving rondom een risicobron veranderd. Zijn er nog vragen of bent u benieuwd wat Oostkracht 10 voor jou kan betekenen met het oog op een veilige omgeving in Deventer? Neem contact met ons op. Onze professionals staan je graag te woord!

Persoonlijk advies?

Dirk-Jan