fbpx

De Omgevingswet komt eraan. Dat heeft ook gevolgen voor het beoordelen van veiligheidsniveaus. De vertrouwde term ‘externe veiligheid’ wordt vervangen door omgevingsveiligheid. En ‘aandachtsgebieden’ spelen een belangrijke rol. Ogenschijnlijk om de beoordeling van de risico’s te vereenvoudigen. Maar is dat in alle gevallen zo? Risicoberekeningen verdwijnen niet.

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Die voegt maar liefst 26 wetten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en milieu samen. Daarmee wordt de regelgeving eenvoudiger en krijgen gemeenten en provincies meer ruimte om te bepalen welke ontwikkelingen wel en niet mogelijk zijn.

Aandachtsgebieden in de Omgevingswet

Onder de noemer ‘Modernisering Omgevingsveiligheid’ verandert de wet de regels rond externe veiligheid. De ‘aandachtsgebieden’ worden geïntroduceerd. Dat zijn schillen rondom risicobronnen waarbinnen het groepsrisico moet worden beoordeeld. Er zijn er drie: brandaandachtsgebieden (BAG), explosieaandachtsgebieden (EAG) en gifwolkaandachtsgebieden (GAG). De grootte van de gebieden wordt bepaald door de warmtestralingscontour, de overdrukcontour en een nog te bepalen maat voor gifwolken.

Het BAG wordt begrensd door de 10 kW/m2 warmtestralingscontour en het EAG door de 0.1 bar overdrukcontour (of in geval van een BLEVE: de 35 kW/m2 warmtestralingscontour). De grenswaarde voor het GAG zal worden vastgelegd in een nog te verschijnen Ministeriële regeling. Er is al wel bekend dat de grens van het GAG maximaal 1,5 km is. Dat is is sommige gevallen fors kleiner dan bij de invloedsgebieden waarmee nu wordt gerekend.

Afweging

Zijn er in een aandachtsgebied geen kwetsbare gebouwen of locaties? Dan is er volgens het besluit geen veiligheidsprobleem. Zijn die gebouwen of locaties er wel, dan wordt aan de eisen voldaan:

  • Als er maatregelen zijn genomen om die personen te beschermen
  • Als er doorgaans maar weinig personen in het aandachtsgebied zijn
  • Of als deze personen maar kort aanwezig zijn.

Het lastige aan de regels is dat ze ruimte geven voor interpretatie. Wanneer zijn er bijvoorbeeld voldoende beschermingsmaatregelen getroffen, wanneer is sprake van een beperkt aantal personen en hoeveel minuten of uren is beperkt aanwezig.

Toch het groepsrisico berekenen?

De gemeente kan (net als volgens de huidige regels) een afweging maken of een groepsrisico toelaatbaar is. Volgens de Nota van Toelichting moet dat besluit dan worden onderbouwd. Daarbij wordt een berekening voor het groepsrisico als een van de mogelijke onderbouwingen genoemd. Die waarde wordt vervolgens getoetst aan de oriëntatiewaarde die in de eerdere wetgeving stond.

En daarmee lijken de veranderingen in de regels toch niet zo heel erg groot.

Persoonlijk advies?

Tom Reijers
Whatsapp icon