Vergunningen en regels

Ben jij ondernemer in Apeldoorn en heb je plannen om te (ver)bouwen of je processen te wijzigen? Dan moet je rekening houden met de vergunningen en regels die hiervoor in Apeldoorn van toepassing zijn. Oostkracht 10 helpt bedrijven en overheden bij vraagstukken op het gebied van milieu en veiligheid. Onze filosofie is dat vergunningen en regels die hier betrekking op hebben helpen om de samenleving goed te laten functioneren. Maar onnodige beperkingen vinden we killing. We helpen overheden om te kijken wat ze écht moeten regelen. En we zorgen dat ondernemers binnen de kaders kunnen doen waar hun ambitie ligt: ondernemen!

Vergunning- en & regels Apeldoorn

Neem contact met ons op

Vergunningen en regels voor nieuwe projecten in Apeldoorn

Start je een nieuw project in Apeldoorn waarbij veel vergunningen en regels komen kijken? Soms zie je dan door de bomen het bos niet meer. Oostkracht10 heeft de nodige ervaring met vergunningen en regels omtrent milieu en veiligheid in Apeldoorn. Onze experts denken met je mee, voeren waar nodig milieu- en veiligheidsonderzoeken uit en leveren uitgebreide rapportages. De vergunningaanvragen, zoals de omgevingsvergunning, kan je met een gerust hart aan ons overlaten. Maar daar blijft het niet bij: we onderwerpen de vergunning aan een kritische blik en kijken of de eisen die de overheid aan jouw project stelt wel reëel en uitvoerbaar zijn. We ondersteunen je bij elke stap in het proces en dat stopt niet bij de uitvoering. Ook daar zijn we actief bij betrokken. We nemen jou alles omtrent vergunningen en regels in Apeldoorn uit handen, zodat jij je kunt focussen op je onderneming. 

Vergunningen en regels voor wijzigingen in Apeldoorn

Ben je in het bezit van een vergunning voor een bepaalde situatie, maar wijzigt deze binnenkort? Wij helpen je graag door de situatie te beoordelen en te inventariseren met welke vergunningen en regels in Apeldoorn rekening gehouden moet worden. Heb je bijvoorbeeld een opslag voor gevaarlijke stoffen die je wilt uitbreiden? Dan helpen wij je de weg te vinden in alle vergunningen en regels waar je mee te maken krijgt. Onze experts denken met je mee en adviseren je gedurende het hele traject. Wordt er een milieuvergunning uitgebreid? Dan voeren wij de bijbehorende onderzoeken uit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een Kwalitatieve Risico Analyse (QRA) en het meedenken over veilige locaties. Tijdens het proces van de vergunningsverlening fungeren wij ook als aanspreekpunt voor het bevoegde gezag. Na het indienen van de aanvraag blijven we bij het project betrokken tot de definitieve beschikking van kracht is. We begeleiden je vervolgens in de voorschriften omtrent de vergunningen en regels en zorgen daarmee dat de situatie werkbaar en duidelijk is voor alle betrokkenen.

Omgevingswet vanaf medio 2021

Volgens het Rijk is vanaf medio 2021 de Omgevingswet van kracht. Deze nieuwe wet voegt 26 wetten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en milieu samen. Daarmee wordt de regelgeving eenvoudiger en krijgen gemeenten en provincies meer ruimte om te bepalen welke ontwikkelingen wel of juist niet mogelijk zijn. De Omgevingswet heeft ook gevolgen voor het beoordelen van veiligheidsniveaus. We spreken straks niet meer van ‘externe veiligheid’, maar van ‘omgevingsveiligheid’. Onder de noemer ‘Modernisering Omgevingsveiligheid’ verandert de wet de regels rond externe veiligheid. De ‘aandachtsgebieden’ worden geïntroduceerd. Dat zijn schillen rondom risicobronnen waarbinnen het groepsrisico moet worden beoordeeld. Er zijn er drie: brandaandachtsgebieden (BAG), explosieaandachtsgebieden (EAG) en gifwolkaandachtsgebieden (GAG). De grootte van de gebieden wordt bepaald door de warmtestralingscontour, de overdrukcontour en een nog te bepalen maat voor gifwolken. Wil je weten of de Omgevingswet gevolgen heeft voor jouw bedrijf? Wij vertellen je er graag alles over.

Oostkracht10 is er voor jou

Wij helpen jou bij al je vragen over vergunningen en regels in Apeldoorn en omgeving. Ben je benieuwd wat Oostkracht10 voor jouw bedrijf kan betekenen met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet of een andere situatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Onze professionals staan je graag te woord!