Vergunningen en regels

Oostkracht10 helpt bedrijven en overheden door onderzoek te doen naar en advies te geven over milieu en veiligheid. Vergunningen en regels omtrent milieu en veiligheid helpen de samenleving namelijk goed te functioneren. Maar, regels zijn regels en moeten geen overbodige beperkingen worden. Daarom helpen we je te kijken naar wat écht geregeld moet worden. Ben je als ondernemer in Deventer van plan om te bouwen of processen te veranderen? Dan krijg je te maken met alle vergunningen en regels die in Deventer van toepassingen zijn. Oostkracht10 helpt je door het bos de bomen te zien en ondersteunt je op alle denkbare manieren!

Vergunningen en regels voor nieuwe situaties in Deventer

Start je een nieuw project in Deventer waarbij een hoop vergunningen en regels komen kijken? Dan is het prettig om met iemand samen te kunnen werken die verstand van zaken heeft. Oostkracht10 heeft de nodige ervaring met vergunningen en regels in Deventer omtrent milieu en veiligheid. Onze experts denken actief met je mee, voeren waar nodig milieu- en veiligheidsonderzoeken uit en leveren uitgebreide rapportages. De vergunningaanvragen, waaronder natuurlijk de omgevingsvergunning, kan je met een gerust hart aan ons overlaten. We gaan nog een stap verder dan dat: we onderwerpen de vergunning aan een kritische blik en kijken uitvoerig of de eisen die de overheid voor jouw project stelt wel reëel en uitvoerbaar zijn. We ondersteunen je stap voor stap: ook bij de uitvoering zijn we actief betrokken. Oostkracht10 zorgt ervoor dat je efficiënt aan alle voorschriften voldoet en dat er genoeg draagkracht is binnen je organisatie. We helpen graag bij het verwezenlijken van jouw ambities door alles omtrent vergunningen en regels in Deventer op ons te nemen!

Vergunningen en regels voor wijzigingen in Deventer

Is er al sprake van een vergunde situatie, maar gaat die binnenkort wijzigen? Dan helpen wij je door de situatie juist te beoordelen en te bekijken met welke vergunningen en regels in Deventer rekening gehouden moet worden. Heb je bijvoorbeeld een opslag voor gevaarlijke stoffen die je wilt uitbreiden wegens ruimtetekort? Dan heb je te maken met de zogenaamde PGS15-richtlijn. Deze richtlijn beschrijft de ‘best beschikbare technieken’ voor het beschermen van mens en milieu rondom de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Is bijvoorbeeld alles op orde rond brandveiligheid? Wat kan er gebeuren en welke scenario’s zijn denkbaar? Wij adviseren je gedurende het hele traject. Je hebt hierbij natuurlijk ook te maken met externe veiligheid. Ook op dat gebied kunnen wij je ondersteunen. Wordt een milieuvergunning uitgebreid? Wij voeren de bijbehorende analyses uit, zoals bijvoorbeeld een Kwalitatieve Risico Analyse (QRA). We begeleiden je daarna in de voorschriften omtrent de vergunningen en regels in Deventer en zorgen ervoor dat de situatie werkbaar en duidelijk is voor alle betrokkenen.

Wetgeving 2021

Nu hebben we nog te maken met externe veiligheid bij het bouwen en wijzigen van situaties waarin milieu en veiligheid een rol spelen, maar in 2021 verandert de term ‘externe veiligheid’ naar ‘omgevingsveiligheid’. Dit heeft alles te maken met de nieuwe Omgevingswet die volgend jaar van kracht is. De Omgevingswet voegt maar liefst 26 wetten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en milieu samen. Daarmee wordt de regelgeving eenvoudiger en krijgen gemeenten en provincies meer ruimte om te bepalen welke ontwikkelingen wel en niet mogelijk zijn. Onder de noemer ‘Modernisering Omgevingsveiligheid’ veranderen de regels voor externe veiligheid. Voor verschillende aandachtsgebieden wordt dan bepaald of er kwetsbare gebouwen of locaties aanwezig zijn. Er zijn drie aandachtsgebieden: brandaandachtsgebieden (BAG), explosieaandachtsgebieden (EAG) en gifwolkaandachtsgebieden (GAG). Is een aandachtsgebied kwetsbaar, dan moeten er maatregelen genomen worden om de omgeving zo veilig mogelijk te maken. Oostkracht10 heeft alle kennis in huis over de nieuwe Omgevingswet en de veranderingen die dit voor jou kunnen betekenen.

Hoe gaat Oostkracht10 mij helpen?

Oostkracht10 bereidt gemeenten, provincies en bedrijven voor op de Omgevingswet 2021. Wij zorgen voor de juiste acties omtrent vergunningen en regels in Deventer en omgeving! Ben je benieuwd wat Oostkracht10 voor jou en jouw onderneming kan betekenen met het oog op de Omgevingswet of andere situaties? Neem contact met ons op. Onze professionals helpen je graag verder!

Persoonlijk advies?

Stef

Stef van der Zee