fbpx
04 februari 2021

Wie had begin 2020 verwacht dat verschillende Nederlandse steden vandaag de dag tot puin geslagen zouden worden? De vernielingen zijn weliswaar een indirect gevolg van de pandemie, maar hebben wel enorme impact op veel ondernemingen. Deze gang van zaken is helaas typerend voor crises. Een crisis kan in korte tijd leiden tot grote schade, met een naschok die mogelijk nog jaren duurt. De beslissingstijd is gering en de mate van onzekerheid hoog. Hierdoor worden er soms maatregelen doorgevoerd die niet het gewenste effect hebben. Adequaat handelen is op dat moment dus nodig, maar zonder crisismanagementplan is hier geen beginnen aan. Anticiperen op dergelijke crises is dan ook cruciaal.

Crisismanagement

Genoeg reden voor Carinova om ons in te schakelen voor ondersteuning op het gebied van crisismanagement. Onze samenwerking met deze grote zorgorganisatie in Deventer begon eind 2019 met het opstellen van een zorgcontinuïteitsplan. We kijken daarbij verder dan het ‘standaard format’ waarin op hoofdlijnen wordt beschreven hoe het crisismanagement binnen dergelijke organisaties eruit ziet. We hebben namelijk ook alle mogelijke interne en externe scenario’s zorgvuldig in beeld gebracht en daarna uitvoerig de kans en het effect geanalyseerd. Vervolgens hebben we gekeken welke processen essentieel zijn om deze scenario’s het hoofd te bieden en dus de zorgcontinuïteit binnen Carinova te kunnen waarborgen. Door deze te verwerken in proceskaarten, wordt het crisismanagement ook op operationeel niveau verankerd.

De ervaring leert dat men bij een incident meteen in actie komt, maar gedurende een crisis zijn deze eenmansacties niet voldoende om grootschalige impact te kunnen voorkomen. In dat geval is gecoördineerde inzet van de aanwezigen nodig en daar kunnen dergelijke proceskaarten bij helpen. Een zorgcontinuïteitsplan wordt op deze manier voor iedereen uitvoerbaar en realistisch. Plannen als deze móéten goed aansluiten op de organisatie waarvoor ze zijn geschreven, anders zal de uitvoering ervan mislukken.

Bedrijfsnoodplannen

Inmiddels heeft Carinova ons ook gevraagd om de bedrijfsnoodplannen van alle locaties te actualiseren en ondersteuning te bieden bij de BHV-ZOEF trainingen. Dit laatste is een flinke uitdaging gebleken, gezien de omstandigheden op dit moment. We hebben te maken met een grote tegenstrijdigheid. Deze trainingen zijn nodig om ons voor te bereiden op de toekomst, maar de huidige crisis (en daarbij de anderhalve-meter-afstand-regel) maakt het moeilijk om fysieke trainingen te geven. Daarom verkennen we de mogelijkheden om deze trainingen online te organiseren. Wij zijn immers al zo gewend aan alle online werkmethodes, dat een virtuele ontruiming naspelen ook geen probleem meer zal zijn!

Bereid je organisatie voor

Heeft jouw organisatie ook behoefte aan ondersteuning op het gebied van crisismanagement? Geen enkele organisatie is immers incidentvrij. En ook al is het cliché, voorkomen is beter dan genezen. Zeker wanneer de baten van deze geneeswijze hoger zijn dan de lasten. Neem gerust contact met ons op wanneer de crisismanagementplannen van jouw organisatie zijn verouderd of wanneer jouw collega’s wel een training in crisismanagement kunnen gebruiken!

Aan de slag met crisismanagement

Persoonlijk advies?

Nandi van Voorst

Nandi van Voorst

Terug naar nieuws overzicht
Whatsapp icon