fbpx
Offerte aanvragen

Oprichting omgevingsvergunning milieu

We kunnen je natuurlijk vertellen met welke beperkingen vanuit wetten en regels je te maken hebt. En welke ontwikkelingen er allemaal niet mogelijk zijn. Wij draaien het graag om. Want een goede milieuvergunning kan ook veel ruimte bieden om te kunnen ondernemen. Door slim om te springen met ruimte die milieuwet- en regelgeving biedt is er veel mogelijk om ambitieuze ontwikkelingen te realiseren.

Alleen het verkrijgen van een bouwvergunning is vaak niet voldoende bij het oprichten van een bedrijf. Veel bedrijven zijn vergunningplichtig op basis van de Omgevingswet. Natuurlijk is dit afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten die je gaat ondernemen. Wij helpen je graag bij het aanvragen van een omgevingsvergunning milieu.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning milieu is een heel ander proces dan voor een bouwvergunning. Zo werken we bij de aanvraag niet met een checklist en zijn er diverse indieningsvereisten waaronder onderzoekverplichtingen. Bijvoorbeeld voor de thema’s bodem, geluid, externe veiligheid en stikstofdepositie moet een onderzoek worden uitgevoerd.

Een omgevingsvergunning milieu kan worden verkregen binnen een termijn van ongeveer 2 maanden. Het bevoegd gezag moet binnen 8 weken na indiening een besluit nemen. Zonder omgevingsvergunning milieu mag je niet starten met het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten.

Niet zeker of dit is wat je zoekt?

 • Ga je een nieuw bedrijf of een nieuwe vestiging starten, dan zit je hier goed met de oprichtingsvergunning.
 • Heb je al een vergunning en veranderen je bedrijfsactiviteiten of breid je uit? Dan begeleiden wij je bij de aanvraag van een wijzigingsvergunning.
 • Wil je de wirwar van jouw vergunningen samenvoegen, of heeft het bevoegd gezag hierom gevraagd? Dan zoek je de revisievergunning.
 • Ben je niet vergunning- maar melding plichtig volgens het Besluit activiteiten leefomgeving? Dan helpen wij je bij het indienen van de melding.

Hoe kom je tot een goede vergunningsaanvraag?

Weet je niet waar je moet beginnen? Met onze kennis en ervaringen kunnen wij je ondersteunen in het hele proces. Hierbij kunnen wij adviseren over de manier van aanvragen, documenten opstellen, onderzoeken uitvoeren of uitzetten bij deskundige partners. Bij de begeleiding maken wij gebruik van onze ervaringen met de bevoegde gezagen (gemeente of provincie) en kunnen we de knelpunten en discussiepunten aangeven, welke tactisch overwegingen er zijn. Tevens brengen we structuur in de plannen voor je onderneming over wat we aanvragen. We begeleiden je tot het eind door ook advies te geven op de conceptvergunning. Tot slot gaan we na of de voorschriften uitvoerbaar en realistisch zijn.

Een werkbare omgevingsvergunning voor bedrijven en industrie

De voorschriften die hangen aan een omgevingsvergunning kunnen bepalend zijn voor de bedrijfsvoering. En ook al is je kennis van de bedrijfsvoering uitstekend, dit vertalen naar een vergunningsaanvraag kan een uitdaging zijn. Daarom zetten wij onze expertise in. Samen komen we tot een goede aanvraag en tot een realistische vergunning.

Offerte Oprichting omgevingsvergunning milieu

Bedankt voor je interesse in onze dienstverlening. Vul hieronder je gegevens in. Een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Organisatie

  Naam

  Functienaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Jouw vraag op opmerking

  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? (optioneel)

  Ja, graag!

  Gebruik dit formulier nooit om gevoelige gegevens door te sturen (zoals creditcardnummers, ID-codes of wachtwoorden).

  Whatsapp icon