Bedrijfsbrandweer

In Nederland zijn er circa 400 bedrijven die onder de werking van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen vallen. Zij vallen onder deze regelgeving vanwege de relatief grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen binnen hun bedrijf en de risico’s van deze stoffen. Bij circa 100 van deze bedrijven hebben die risico’s er tevens toe geleid dat de overheid het bedrijf in kwestie heeft aangewezen voor het hebben van een eigen bedrijfsbrandweer. Maar er zijn ook bedrijven die uit eigen beweging kiezen voor een bedrijfsbrandweer. De bedrijfsbrandweer is dus letterlijk een brandweer van het bedrijf.

Bedrijfshulpverlening noch overheidsbrandweer

Maar wat is een bedrijfsbrandweer nu precies?

Formele definities zijn er niet (meer). Een bedrijfsbrandweer gaat in ieder geval verder dan de bedrijfshulpverlening (BHV). Want een bedrijfshulpverlener beschikt niet over de uitrusting waar de bedrijfsbrandweer wel over beschikt. Denk daarbij aan hittebestendige kleding en ademluchtapparatuur.

Waarin de bedrijfshulpverlening en bedrijfsbrandweer wel op elkaar lijken, is de kennis die ze hebben van het bedrijf en haar processen. Kennis waar de overheidsbrandweer vaak niet over beschikt. Hierin ligt dan ook weer het belangrijkste verschil tussen de bedrijfsbrandweer en de overheidsbrandweer. Daar waar de overheidsbrandweer zich voorbereidt op alle typen scenario’s die zich kunnen voordoen in haar verzorgingsgebied, richt de bedrijfsbrandweer zich op de specifieke scenario’s van het eigen bedrijf.

Het gaat dan veelal om een brand, explosie of gifwolk als gevolg van het vrijkomen van een gevaarlijke stof. Wanneer de effecten van die brand, explosie of gaswolk leiden tot effecten buiten het eigen bedrijf, kan dat aanleiding zijn voor de overheid om het bedrijf aan te wijzen als bedrijfsbrandweerplichtig. Er is dan sprake van ‘een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid’.

Een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid

Wanneer er zich scenario’s kunnen voordoen met effecten buiten het eigen bedrijf, spreken we dus van een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid. In die gevallen kan de overheid, de veiligheidsregio in dit geval, het bedrijf verplichten tot het hebben van een eigen bedrijfsbrandweer. Deze bevoegdheid kreeg de overheid voor het eerst in 1985. In dat jaar trad de nieuwe Brandweerwet in werking. In artikel 13 van deze wet werd bepaald dat “burgemeesters en wethouders een inrichting, die in het geval van een brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid, kunnen aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig.”

De Brandweerwet 1985 is in 2010 opgegaan in de Wet Veiligheidsrisico’s, artikel 13 is artikel 31 van die wet geworden en de bevoegdheid ligt nu bij het bestuur van de veiligheidsregio. Hoewel de bevoegdheid er dus sinds 1985 is, waren er lang voor die tijd al bedrijven met een bedrijfsbrandweer.

Andere tijden voor de bedrijfsbrandweer

Lang voordat de Brandweerwet 1985 in werking trad, waren er al bedrijven in Nederland met een bedrijfsbrandweer. Daar was voor gekozen vanuit veiligheidsoverwegingen of met het oog op de bedrijfscontinuïteit. Sinds die eerste bedrijfsbrandweren is er echter veel veranderd.

De chemische industrie is gegroeid en veel processen zijn geautomatiseerd. Veel fabrieken draaien tegenwoordig met veel minder personeel dan vroeger. Daartegenover zijn veel van de vrijwillige bedrijfsbrandweren van toen, verplichte bedrijfsbrandweren geworden door een aanwijzing van de overheid. Dit betekent enerzijds minder personeel voor de bedrijfsbrandweer en anderzijds strengere eisen aan diezelfde bedrijfsbrandweer op basis van de aanwijzing. Denk aan eisen ten aanzien van de minimale bezetting, minimale opleidingseisen en eisen aan materieel. Daarnaast komen er steeds geavanceerdere technieken op de markt voor automatische branddetectie en -blussing.

Er wordt tegenwoordig ook anders gedacht over (on)mogelijkheden van de brandweerinzet (de zogenaamde ‘nieuwe brandweerdoctrine’). Kortom, redenen genoeg om de rol van de bedrijfsbrandweer te herijken.

Hoe gaat Oostkracht10 mij helpen?

Brand kan het einde betekenen van uw bedrijf. Oostkracht10 kent de risico’s van gevaarlijke stoffen, weet hoe u ze veilig en efficiënt opslaat en hoe u de effecten van een calamiteit beperkt. Dat geldt voor grote tankterminals en voor kleinschaliger opslagen.

Vanzelfsprekend stemmen we oplossingen af op uw bedrijfsvoering, want u moet efficiënt kunnen blijven werken. Oostkracht10 ondersteunt u onder meer bij het opstellen van het bedrijfsbrandweerrapport en tijdens gesprekken met het bevoegd gezag. Bent u benieuwd wat wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen?  Neem dan contact met ons op. Onze deskundige experts helpen u graag verder!

Persoonlijk advies?

Tom

Neem dan contact op met

Tom Reijers

Of mail Tom