fbpx

Van de 400 bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) hebben er ongeveer 100 een bedrijfsbrandweer. Deze bedrijven werken met relatief grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Dit brengt risico’s voor de omgeving met zich mee. Vaak geldt het hebben van een bedrijfsbrandweer als een verplichting vanuit de wet -en regelgeving. Een aantal bedrijven kiest er zelf voor.

Waarom een bedrijfsbrandweer?

BRZO bedrijven moeten voldoen aan vele eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Eén van deze eisen is onderzoek uitvoeren naar eventuele noodzaak voor een bedrijfsbrandweer. Dit noemen we ook een ‘aanwijzing bedrijfsbrandweer’. De bevoegdheid voor deze aanwijzing ligt bij de Veiligheidsregio. Zie ook artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s. In de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019 staat hoe je een bedrijfsbrandweerrapport moet opstellen.

Een bedrijfsbrandweer bestrijdt specifieke ongevalsscenario’s van het eigen bedrijf. Zij hebben de kennis van het bedrijf en zijn processen. Een overheidsbrandweer daartegen bereidt zich voor op alle ongevalsscenario’s in haar verzorgingsgebied. Zij beschikt niet over specifieke kennis van het bedrijf.

Het hebben van een bedrijfsbrandweer is echter niet nieuw. Ook voor de in werking getreden Brandweerwet 1985 kennen we bedrijven met een bedrijfsbrandweer. Alleen nu zijn daar regels aan verbonden. Er gelden eisen wanneer de effecten van een brand, explosie of gifwolk tot buiten de poort reiken. Er is dan sprake van ‘een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid’. In dat geval kan de veiligheidsregio het bedrijf verplichten tot het hebben van een bedrijfsbrandweer. Aan een bedrijfsbrandweer zijn tevens eisen verbonden. Deze kunnen per bedrijf verschillen. Denk hierbij aan minimale bezetting, minimale opleiding en type materiaal.

Wij helpen jouw bedrijf verder!

We kennen als geen ander de risico’s van gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan het veilig en efficiënt opslaan maar ook het beperken van de effecten van een calamiteit. Zowel voor grote tankterminals als voor kleinschaliger opslagen. Wij ondersteunen je bijvoorbeeld bij het opstellen van het bedrijfsbrandweerrapport. Maar ook tijdens de gesprekken met het bevoegd gezag. De oplossingen stemmen we af op jouw bedrijfsvoering. De bedrijfscontinuïteit is immers ook belangrijk. Bent u benieuwd wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Onze krachtpatsers helpen je graag verder!

Persoonlijk advies?

Tom Reijers
Whatsapp icon