fbpx
Offerte aanvragen

Advies externe veiligheid voor (wijziging) omgevingsplan

In het gemeentelijk Omgevingsplan staan de regels voor het bouwen rondom risicovolle activiteiten of het toestaan van nieuwe risicovolle activiteiten. Externe veiligheid is daarmee een relevant thema in het omgevingsplan. In de komende jaren zal het gemeentelijk Omgevingsplan regelmatig wijzigen. Gemeenten moeten namelijk het Omgevingsplan in overeenstemming brengen met de Omgevingswet. Ook voor externe veiligheid vraagt dit om wijzigingen en keuzes in het Omgevingsplan. Daarnaast zullen initiatiefnemers met voorstellen voor ontwikkelingen komen, die op dat moment niet in het Omgevingsplan passen.

Kortom: de komende jaren gaat er veel aandacht naar het Omgevingsplan. Met een advies externe veiligheid voor de (wijziging) van het Omgevingsplan denken we mee over welke veilige mogelijkheden er (wel) zijn.

Evenwichtige keuzes in het Omgevingsplan

Externe veiligheid is één van de thema’s die een plek moet krijgen in het Omgevingsplan. We begrijpen heel goed dat veiligheid niet altijd de hoogste prioriteit heeft. We helpen graag met het maken van evenwichtige keuzes over externe veiligheid in het Omgevingsplan. Zo helpen we je graag met:

 • Het kiezen voor locaties voor nieuwe risicovolle MBA’s;
 • Het maken van een beoordelingskader van nieuwe ontwikkelingen binnen de aandachtsgebieden externe veiligheid;
 • Het wel of niet aanwijzen van voorschriftengebieden externe veiligheid;
 • Het opnemen van de relevante elementen externe veiligheid uit de bruidsschat;
 • Het omgaan met nieuwe zeer kwetsbare gebouwen dicht bij een risicobron externe veiligheid.

Wat we ook doen: we maken het simpel en overzichtelijk. Natuurlijk in overeenstemming met de instructieregels uit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. We kunnen een toelichting schrijven voor in het omgevingsplan of een aparte notitie of presentatie om de keuzes toe te lichten.

Planregels externe veiligheid in het Omgevingsplan

Als de keuzes over externe veiligheid in het Omgevingsplan gemaakt zijn volgt de volgende uitdaging: het opstellen van passende planregels. Bijvoorbeeld:

Het bouwen van een zeer kwetsbaar gebouw is niet verboden in het werkingsgebied het BAG van een MBA met EV in gebiedstype Centrum‘ of

Het uitoefenen van een milieubelastende activiteit met externe veiligheidsrisico’s is verboden in het werkingsgebied verbod MBA met EV risico

Het opstellen van planregels is maatwerk. We helpen je graag met het opstellen van een set van planregels externe Veiligheid.

Participatie externe veiligheid in het Omgevingsplan

Externe veiligheid, de beoordeling van de risico’s met gevaarlijke stoffen voor haar omgeving, is en blijft een complex thema. De Omgevingswet brengt hier verandering in door de introductie van minder technische beoordelingsinstrumenten, namelijk ‘aandachtsgebieden’. Deze aandachtsgebieden vormen de basis voor een goed gesprek over externe veiligheidsrisico’s tussen overheden, burgers en bedrijven. Deze aanpak is weliswaar minder technisch, maar daarmee niet minder complex.

Concluderend: de nieuwe aandachtsgebieden doen een beroep op onze communicatieve vaardigheden en het vermogen creatieve oplossingen te bedenken. We helpen je graag met het organiseren van participatie voor het thema externe veiligheid.

Offerte Advies externe veiligheid voor (wijziging) omgevingsplan

Bedankt voor je interesse in onze dienstverlening. Vul hieronder je gegevens in. Een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Organisatie

  Naam

  Functienaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Jouw vraag op opmerking

  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? (optioneel)

  Ja, graag!

  Gebruik dit formulier nooit om gevoelige gegevens door te sturen (zoals creditcardnummers, ID-codes of wachtwoorden).

  Whatsapp icon