fbpx
Offerte aanvragen

Bouwsteen veiligheid in omgevingsvisie en omgevingsplan

De Omgevingswet komt eraan. Van gemeenten en provincies wordt gevraagd om te werken aan een veilige  en gezonde fysieke leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet vernieuwt bovendien het wettelijk kader op het gebied van externe veiligheid. Nieuwe sturingsinstrumenten als ‘aandachtsgebieden’ en ‘voorschriftengebieden’ moeten een plek krijgen in de omgevingsvisie en met name het omgevingsplan. Maar welke beleidskeuzes maak je hierbij en hoe kun je deze het beste vastleggen? Hoe zorg je voor een brede afweging van deze veiligheidsaspecten in relatie tot andere belangen? Oostkracht10 helpt je op maat met de Bouwsteen veiligheid in omgevingsvisie en omgevingsplan.

Voor wie?

Ben je projectleider Omgevingswet en krijg je nog niet scherp hoe je woorden of invulling geeft aan de ambities voor een veilige fysieke leefomgeving? Wil je als gemeente of provincie hulp bij het concreet en meetbaar maken van de ambities voor een veilige leefomgeving? Wil je als beleidsmedewerker gewoonweg zorgen dat je gemeente voldoet aan de nieuwe wetgeving Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet?

We helpen je bij Oostkracht10 graag met het beantwoorden van je vragen. Met onze praktische en nuchtere blik en een portie energie zorgen we voor een mooi proces en eindresultaat.

Externe veiligheid is een belangrijk milieu thema voor de gemeente Sittard-Geleen. De gemeente wil haar burgers meer beschermen dan het minimale beschermingsniveau. Oostkracht10 helpt de gemeente Sittard-Geleen met een Bouwsteen externe veiligheid om hieraan invulling te geven onder de nieuwe regels van de Omgevingswet. In deze video vertelt Edwin Pirson, beleidsmedewerker externe veiligheid, over de uitdagingen van de gemeente Sittard-Geleen en zijn ervaring met Oostkracht10.

Samen aan de slag met (omgevings)veiligheid

Als je meer grip wilt krijgen op de verankering van het abstracte begrip veiligheid in de omgevingsvisie en het omgevingsplan, dan is de Bouwsteen veiligheid in omgevingsvisie en omgevingsplan interessant voor jouw gemeente of provincie. Aan de hand van een aantal inspirerende werksessies komen we samen stapsgewijs tot:

  • Een overzicht van de relevante (omgevings)veiligheidsrisico’s
  • De samenhang met de maatschappelijke opgaven binnen jouw organisatie
  • (Gebiedsgerichte) voorkeuren tot keuzes in de omgang met (omgevings)veiligheidsrisico’s

Het opgeleverde document biedt input voor zowel de omgevingsvisie als het omgevingsplan. Het stelt je in staat beleid te gaan voeren. Daarmee creëer je duidelijkheid naar burgers en initiatiefnemers.

Logo gemeente Heerenveen

Evert Stellingwerf

Beleidsadviseur ruimtelijke ordening, gemeente Heerenveen

De mensen van Oostkracht10 hebben ons goed geholpen bij het opstellen van een Bouwsteen omgevingsveiligheid. Ik ken weinig mensen die zo enthousiast kunnen vertellen over explosie-aandachtsgebieden, het plaatsgebonden risico en BLEVE’s. Vooral de ontwerpsessie sprak erg tot de verbeelding.

Logo provincie Fryslan

Jettie Andringa

Senior beleidsadviseur VTH & externe veiligheid, provincie Fryslân

Oostkracht10 heeft het proces voor een aantal bouwstenen omgevingsveiligheid begeleid. Ik heb de begeleiding ervaren als ontspannen, deskundig, concreet, geen wollige teksten en overeenkomstig planning en afspraken. Kortom, ik ben dik tevreden.

De bouwsteenmethode

Bij Oostkracht10 hebben wij goede ervaringen opgedaan met de ‘Bouwsteenmethode’ bij verschillende gemeenten. In de context van de Omgevingswet moeten de afwegingen voor een veilige fysieke leefomgeving onderdeel zijn van de integrale afweging over de inrichting van de leefomgeving. Met een ‘bouwsteenmethode’ leveren we bouwstenen (onderdelen) op die ingebracht kunnen worden in het gesprek over de omgevingsvisie of het omgevingsplan.

In deze methode hanteren we een aantal werksessies om samen met de opdrachtgever en stakeholders stappen te zetten. Zo hebben we recent de gemeente Sittard-Geleen en vijf Friese gemeenten door een spannend en leuk proces geleid. In verschillende sessies met verschillende werkvormen hebben we geïnventariseerd, gediscussieerd en gereflecteerd. We hebben per gemeente een passende focus vastgesteld. Alles wat geleerd is en waarvoor is gekozen, hebben we per gemeente vastgelegd in een Bouwsteen veiligheid in omgevingsvisie en omgevingsplan. Deze bouwsteen wordt gebuikt als onderlegger voor de nog op te stellen omgevingsvisie en omgevingsplan.

Gewoon met Oostkracht10

Wij helpen je graag grip te krijgen op veiligheid in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Bel of mail ons gerust of vraag hieronder een offerte aan.

Heb je vragen?

Merle de Lange
Whatsapp icon