Offerte aanvragen

Ontwerpatelier veilige en gezonde leefomgeving

Integraliteit is een term die je steeds vaker hoort bij ruimtelijke ontwikkelingen. Door de komst van de Omgevingswet ligt hier meer focus op dan ooit. Bij toekomstige ruimtelijke opgaven worden fysieke leefomgeving thema’s in samenhang beschouwd. Geen sectorale benadering meer. Makkelijker gezegd dan gedaan, want meer belanghebbenden om tafel zorgt ook voor meer complexiteit. Met ons ontwerpatelier krijgen we het tóch voor elkaar om dergelijke gesprekken te stroomlijnen.

Samenwerken aan een uitvoerbaar ontwerp

Het ontwerpatelier is een werkvorm die enthousiasmeert. We dagen deelnemers uit na te denken hoe zij hun belang bij een ruimtelijke opgave kunnen inbrengen. De uitdaging is om dit in overeenstemming met andere belanghebbenden te doen. We maken daarvoor gebruik van een fysieke plattegrond. We starten met een discussie over welke ontwerpprincipes er gehanteerd moeten worden. Vervolgens mogen de deelnemers een ontwerp visualiseren op de plattegrond door te schuiven met allerlei bouwmaterialen. Dit doet een beroep op de creativiteit, maar ook op de luistervaardigheden. Het ontwerpatelier bevordert samenwerking en zorgt voor betere aansluiting bij de praktijk.

Voor bedrijven en overheden die de verbinding willen opzoeken

Havenbedrijf Amsterdam, Atlas Leefomgeving, provincie Zuid-Holland en omgevingsdienst DCMR. Dit is zo maar een greep uit de opdrachtgevers waarvoor we al een ontwerpatelier hebben georganiseerd. Voor elke opdrachtgever maken we het ontwerpatelier op maat, want de doelstelling is elke keer anders. Het havenbedrijf zocht naar een manier om de externe veiligheid bij het bouwproject ‘District West’ te optimaliseren. De provincie en omgevingsdienst wilden de samenwerking bevorderen tussen hun interne afdelingen. De Atlas Leefomgeving had als doel om bewoners bekend te maken met hun website. Welk doel je ook voor ogen hebt, het ontwerpatelier biedt een passende oplossing.

Aan de slag?

Dirk-Jan