fbpx
Offerte aanvragen

Quick scan ARIE-regeling

Weet jij al of jouw bedrijf onder de nieuwe ARIE-regeling valt? Oostkracht10 voert een quick scan uit om duidelijk te maken of jouw bedrijf onder de ARIE-regeling valt en in welke mate jouw bedrijf al voldoet aan de voorschriften uit de ARIE-regeling.

Is de ARIE-regeling op jouw bedrijf van toepassing?

Bedrijven die werken met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen kunnen te maken krijgen met een Aanvullende Risico-Inventarisatie en Evaluatie (ARIE). Op basis van de ARIE worden maatregelen genomen gericht op het voorkomen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Met de laatste wijziging van de ARIE-regeling (01-01-2023), is ook de aanwijsmethodiek veranderd. Deze methode sluit aan bij de methode zoals die door het Besluit risico’s zware ongevallen wordt gebruikt. De methode werkt met een drempelwaarde (30% van de lagedrempel van de Seveso-richtlijn). Wanneer er binnen jouw bedrijf meer gevaarlijke stoffen zijn dan de gegeven drempelwaarde, dan valt jouw bedrijf onder de ARIE-regeling.

We bieden een quick scan aan voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of veel gevaarlijke stoffen opslaan. Vervoersgebonden inrichtingen en lpg-tankstations zijn categoriaal uitgesloten.

Snel geholpen met onze quick scan

Op basis van een gevaarlijke stoffenlijst bepalen we of jouw bedrijf onder de ARIE-regeling valt. We beoordelen in welke mate aan de verplichte elementen uit de ARIE-regeling wordt voldaan. Van de bevindingen maken we een rapport en bijbehorend plan van aanpak. Aan het einde van de dag geven we een terugkoppeling op hoofdlijnen. De documenten volgen binnen enkele dagen. Hierna kan jij aan de slag om volledig te voldoen aan de ARIE-regeling.

Kan ik je helpen?

Gerjan de Ruiter

Offerte Quick scan ARIE-regeling

Bedankt voor je interesse in onze dienstverlening. Vul hieronder je gegevens in. Een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Organisatie

  Naam

  Functienaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Jouw vraag op opmerking

  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? (optioneel)

  Ja, graag!

  Gebruik dit formulier nooit om gevoelige gegevens door te sturen (zoals creditcardnummers, ID-codes of wachtwoorden).

  Whatsapp icon