fbpx
Offerte aanvragen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen volgens het vierstappenplan

Bij het werken met gevaarlijke stoffen is er doorgaans veel aandacht voor de acute risico’s. Desondanks zijn de gevaren en effecten op lange termijn minstens zo belangrijk. Daarom helpen wij jou en vele andere organisaties grip te houden op álle risico’s, met het vierstappenplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Arbeidsinspectie ziet toe op de mate waarin bedrijven langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen voorkomen. Het vierstappenplan gevaarlijke stoffen – of formeel gezegd ‘4 stappen toezicht stoffen’ – omvat alle maatregelen die je als werkgever geregeld moet hebben. Je kijkt zo als het ware door de bril van de inspecteur naar je eigen organisatie.

Grip op je blootstellingsrisico’s

Om zeker te zijn dat je aan de wet- en regelgeving voldoet, gebruiken we het vierstappenplan. Door deze te doorlopen voorkom je risico’s over het hoofd te zien. Dit zijn de verschillende stappen in klare taal:

 • Stap 1 draait om het inventariseren van alle gevaarlijke producten (mengsels) en stoffen.
 • In stap 2 beoordelen we waar zich gezondheidsrisico’s voordoen. Bijvoorbeeld door te verkennen welke producten medewerkers gebruiken. Welke handelingen voeren zij uit en wat is de aard, duur en mate van blootstelling? Denk aan monsters nemen met een relatief klein, en vernevelen met een doorgaans groter risico. Ten slotte brengen we in deze stap in kaart welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden gebruikt.
 • Stap 3 staat in het teken van de maatregelen die genomen moeten worden. Wanneer blijkt dat in een werksituatie de blootstelling uit stap 2 boven de grenswaarde uitkomt, spreken we van een gezondheidsrisico. Middels de maatregelen proberen we het risico aan te pakken volgens de arbeidshygiënische strategie. Dus eerst aanpakken bij de bron, bijvoorbeeld door de betreffende stof te vervangen. Als dit niet mogelijk is, dan kijken wij welke andere typen maatregelen de blootstelling kunnen minimaliseren.
 • Stap 4 helpt om je stoffenbeleid te borgen in de organisatie. Hoe ga je om met voorlichting en instructies aan nieuwe medewerkers? Wat als je processen, stoffeninformatie of zelfs richtlijnen aangepast worden? Kortom, blijvend controleren en bijsturen.

Een vliegende start

Omdat geen organisatie hetzelfde is, passen wij onze dienstverlening aan op jouw specifieke situatie. Je kunt daarom voor alle, maar ook voor individuele, facetten uit het vierstappenplan bij ons terecht. Bijvoorbeeld als je al een uitgebreide administratie voert en zoekt naar kennis en ondersteuning om deze te actualiseren of beheren.

Wat kan Oostkracht10 voor mij doen?

Wij werken voor organisaties waar de veiligheid van medewerkers op de eerste plaats komt. Vanuit die overtuiging werken we samen aan wat kan en mag binnen de wet- en regelgeving. Onze ervaren consultants helpen je door het hele stappenplan, of juist alleen bij de stappen van jouw voorkeur. Desgewenst verwerken en beheren wij de gegevens in Excel of in online-applicaties als Chemrade.

"Heb je vragen over het vierstappenplan?"

Cornelis van Loon

Offerte Veilig werken met gevaarlijke stoffen volgens het vierstappenplan

Bedankt voor je interesse in onze dienstverlening. Vul hieronder je gegevens in. Een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Organisatie

  Naam

  Functienaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Jouw vraag op opmerking

  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? (optioneel)

  Ja, graag!

  Gebruik dit formulier nooit om gevoelige gegevens door te sturen (zoals creditcardnummers, ID-codes of wachtwoorden).

  Whatsapp icon