fbpx
13 februari 2023

Wij mochten het afgelopen jaar de gemeente Berkelland helpen bij het opstellen van een Integraal Veiligheidsrisicoprofiel (IVRP). Inmiddels is het project afgerond en dus de hoogste tijd om te kijken hoe ze onze samenwerking hebben ervaren. We spraken met Klaas Kelly (Programmamanager) en Dirkje Dietz (Adviseur Jeugd, Zorg en Veiligheid) die, net zoals Quinten Dikschei (Regisseur Zorg & Veiligheid), intensief hebben meegewerkt aan dit project.

Wat zijn jullie opgaven/ambities?

In 2023 is het weer tijd voor de vierjaarlijkse actualisatie van ons Integraal Veiligheidsplan (IVP). We hebben de ambitie uitgesproken om eerst een Integraal Veiligheidsrisicoprofiel op te stellen. Hierin inventariseren en prioriteren we de veiligheidsrisico’s die binnen de gemeente spelen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit is een goede basis om uiteindelijk onderbouwde en integrale beleidskeuzes te maken in het veiligheidsplan. Bij het opstellen van het risicoprofiel hadden we behoefte aan externe ondersteuning.

Waarom hebben jullie voor Oostkracht10 gekozen?

Het aanbod van de andere partijen was vaak een dichtgetimmerd proces en een standaard format. Voor dit project, komen tot een risicoprofiel, zochten we naar een partij die maatwerk kan leveren en gaandeweg een proces kan inrichten dat past bij de omstandigheden van het project. Een proces dat aansluit bij onze opgaven en ambities en een eindproduct dat binnen de gemeente gaat leven.

Jullie gaven aan inhoudelijk meer ervaring te hebben met fysieke veiligheid dan met sociale veiligheid. Het is fijn dat jullie daar eerlijk over waren, maar we hebben hier geen last van gehad. Oostkracht10 is namelijk heel goed in procesbegeleiding en netwerken. Dit zijn vaardigheden die in élk vakgebied toe te passen zijn en misschien nog wel belangrijker zijn dan inhoudelijke kennis.

Wat kenmerkt onze aanpak? Waarmee onderscheiden we ons?

Ten eerste schieten jullie niet eerst in de uitvoeringstand. Het project is afgetrapt met een projectdefinitie. Het doel daarvan was om onze ambitie, beoogde doelstelling en beoogde resultaten in beeld te brengen en scherp te formuleren. Op die manier zat iedereen op dezelfde vlieghoogte en konden we een proces inrichten dat echt leidt tot het gewenste resultaat.

Daarnaast zochten jullie echt de samenwerking met ons op. Er werd niet zomaar iets bedacht en over de schutting gegooid, maar wij hebben intensief meegewerkt aan het proces en het eindproduct. Door sterke betrokkenheid is het project intern heel erg gaan leven en zal het eindproduct niet zomaar naar de achtergrond verdwijnen. Wij zouden andere gemeenten, die Oostkracht10 in de toekomst mag ondersteunen, ook echt aanraden om zo betrokken te zijn.

Wat vinden jullie het mooiste resultaat van dit project?

Het meest gave van het project was de toepassing van het vlinderdasmodel. Daarmee hebben we de veiligheidsrisico’s in het midden gezet en uitvoerig geanalyseerd wat de oorzaken en gevolgen kunnen zijn. Jullie hebben ons goed geholpen bij het selecteren van de veiligheidsrisico’s, waarvoor een uitgewerkte vlinderdas het meest waardevol is, en vervolgens bij de daadwerkelijke uitwerking.

Daarmee hebben we ook een sterk verband gevonden tussen sociale zorg en sociale veiligheid. Dat is voor ons heel vernieuwend. We zien bijvoorbeeld steeds meer mensen met ‘onbegrepen gedrag’ die tot grotere onveiligheidsgevoelens zorgen. Of dat het overmatige alcoholgebruik bij jongeren nauw samenhangt met een problematische thuissituatie. En we zien ook een link tussen gezinsproblematiek en huiselijk geweld. Nu dit verband zo scherp in beeld is, kunnen we als gemeente (zoals onze sociale wijkteams) beter afstemmen met onze veiligheidspartners (zoals BOA’s en wijkagenten) en problemen meer integraal oppakken.

Waarom zouden jullie ons aanraden aan andere organisaties?

In procesbegeleiding zijn jullie erg goed en jullie weten alle partners goed te betrekken. Daarbij gebruiken jullie een gezonde dosis kritisch denken en creativiteit. De inrichting en aanpak van het project was voor ons allemaal een hele ontdekkingstocht met potentiële baisses. Jullie hebben ons begeleid in het maken van de bijhorende afwegingen en keuzes, door ons een spiegel voor te houden en andere mogelijke invalshoeken te laten zien. Het project is gewoon tot een heel mooie einde gekomen! We gaan nu kijken hoe we onze samenwerking kunnen voortzetten om ook de doorontwikkeling van het veiligheidsplan te realiseren.

Kunnen we jou ook helpen?

Merijn Moes
Terug naar nieuws overzicht
Whatsapp icon