fbpx
20 mei 2021

Op 18 mei vond de Atlas werkconferentie plaats, bedoeld om bewoners en professionals bekend te maken met de Atlas leefomgeving website. Oostkracht10 mocht één van de workshops voor deze conferentie verzorgen. We vertellen je graag hoe dat heeft uitgepakt. 

Onze workshop

Na de plenaire start van de conferentie, sloten liefst 40 deelnemers aan bij de workshop van collega’s Nancy en Nandi. Zij hebben laten zien hoe de Atlas Leefomgeving gebruikt kan worden tijdens de ontwerpfase van een nieuwbouwproject. Deze website geeft een integraal kwaliteitsbeeld van de leefomgeving, waar een nieuw ontwerp op afgestemd kan worden.

In de workshop diende het fictieve plangebied Aalten Kern Zuidoost als voorbeeld. Een plangebied waar woningen voor starters en senioren gerealiseerd moeten worden met verschillende uitdagingen. De geluidsoverlast en luchtverontreiniging is er aardig hoog, doordat het gebied is gelegen tussen een spoorlijn en de N313. Daarnaast loopt er een aardgasleiding door het gebied. Bij een incident kan er een grote fakkelbrand ontstaan, waardoor mensen tot op grote afstand van de buisleiding kunnen overlijden. Het is daarom belangrijk te bedenken of gebouwen met niet zelfredzame mensen in dit risicovolle gebied langs de aardgasleiding (brandaandachtsgebied genoemd) komen te staan.

Samen ontwerpen voor Aalten Kern Zuidoost

In een online flip-over (Mural) hebben onze collega’s een kaart van het plangebied ingeladen. Om het toegankelijk te maken, zijn op de plankaart vooral de beperkingen op het gebied van geluid en externe veiligheid gevisualiseerd. Deelnemers mochten vervolgens de verschillende bouwopties in de digitale kaart slepen. Zo werden rijtjeshuizen, startersflats, seniorenflats, een buurtsuper en een kinderdagverblijf geplaatst.

Tijdens het ontwerpen werd gesproken over dilemma’s die ontstaan bij inpassing van de gebouwen. Dicht bij de weg bouwen is niet wenselijk vanwege geluidbelasting en luchtverontreiniging. Dicht bij de buisleiding is niet wenselijk uit veiligheidsoogpunt. Maar wat blijft er dan nog over? Ook in de chat werd druk meegepraat en werden verschillende suggesties gedaan en kritische vragen gesteld.

Uiteindelijk kwamen de deelnemers in een snelkooksessie samen tot een eerste ontwerp. Daarbij is alle bebouwing zoveel mogelijk buiten het brandaandachtsgebied neergezet. De flats zijn daarnaast zo geplaatst om te dienen als geluidswal voor de woningen daarachter.

Kaart voor de workshop Atlas leefomgevingOp de kaart bleef weinig ruimte over om de seniorenflats en het kinderdagverblijf buiten de aandachtsgebieden te plaatsen. De gebouwen met verminderd zelfredzame mensen. Dat leidde tot de suggestie om de seniorenflats in de buurt van de provinciale weg te zetten. Dit zorgt er echter voor dat kwetsbare groepen verblijven in een gebied met een slechtere luchtkwaliteit en meer geluidsoverlast. Kortom, er was nog voldoende ruimte voor verbetering en nuancering van het ontwerp.

Fysiek bij elkaar komen

Aan het eind van de workshop liet Telina Eenkhoorn zien hoe een sessie als deze werkt als de deelnemers fysiek bij elkaar komen. Vorig jaar heeft zij als bewoner meegedaan aan een soortgelijke sessie die Oostkracht10 in het gemeentehuis van Aalten organiseerde. De deelnemers hebben toen op een fysieke kaart een nieuw ontwerp voor Aalten Kern Zuidoost gemaakt. Dit ontwerp is daarna in 3D gerealiseerd (in Tygron). In dit programma kon ook meteen de kwaliteit van het ontwerp doorgerekend worden, en kregen de deelnemers gelijk feedback over hun ontwerp.

Aan de hand van de bijhorende aftermovie vertelde Telina de deelnemers over de meerwaarde die zij heeft ervaren én hoe leuk het is om op deze manier het gesprek over jouw leefomgeving aan te gaan.

Wordt vervolgd

Uit de reacties van de deelnemers maken we op dat zij het een leuke sessie vonden. Een die stof tot nadenken gaf. Gezamenlijk ontwerpen met Atlas Leefomgeving leidde tot mooie inzichten. Een aantal deelnemers gaf zelfs aan op een soortgelijke manier het gesprek te willen voeren in hun gemeente. Meer weten over soortgelijke projecten die wij uitvoeren? Lees dan verder over de fysieke ontwerpsessie die we vorig jaar in Aalten hebben georganiseerd. Voor al onze andere diensten klik je hier.

Meer weten?

Nandi van Voorst

Nandi van Voorst

Terug naar nieuws overzicht
Whatsapp icon