fbpx

De aanleiding

Stella fietsen heeft een vergunningsaanvraag ingediend om de opslagcapaciteit voor Lithium-Ion accu’s uit te breiden.

De opslag van lithium-ion batterijen en accu’s kent verschillende risico’s. Wat de meeste met elkaar gemeen hebben is dat zij instabiel kunnen worden bij overladen, diepontladen, hoge èn lage temperaturen en slag of stoot. Dit kan in het ergste geval leiden tot kortsluiting, thermal runaway en brand waarbij zeer giftige pyrolyseproducten vrijkomen. Bij het blussen ontstaat corrosief en giftig bluswater waarbij ingezet personeel van de brandweer, andere hulpverleners, omstanders en bewoners blootgesteld kunnen worden.

Momenteel is hier nog zeer weinig voor geregeld. Er wordt op dit moment gewerkt aan de PGS 37 die hierin moet gaan voorzien.

Om toch een brandveilige opslag te realiseren heeft Stella fietsen brandproeven laten uitvoeren. Doel van deze proeven was om te onderzoeken of de beoogde blusinstallatie een brand in de accuopslag adequaat kan bestrijden.

De vraag

Stella heeft Oostkracht10 gevraagd om de blusproeven te evalueren en hier een objectief advies over te geven.

Onze oplossing

Oostkracht10 heeft een advies gegeven over de testscenario’s en de testopzet. Vervolgens is een reflectie gegeven op de testresultaten en aanbevelingen die uit de rapportage zijn gekomen.

 

Persoonlijk advies?

Nancy Oberijé
Whatsapp icon