fbpx

De aanleiding

In 2016 is landelijk een pilot uitgevoerd bij 6 gemeenten om een bouwsteen Omgevingsveiligheid (lees: externe veiligheid) op te stellen. Op basis van die ervaringen is een handleiding opgesteld hoe een ‘bouwsteentraject’ eruit kan zien, deze handleiding is recentelijk geactualiseerd op basis van een aantal bouwsteentrajecten in 2017.

In 2017 is in Fryslân met 6 gemeenten het ‘bouwsteentraject’ doorlopen. Voor deze gemeenten is een bouwsteen Omgevingsveiligheid opgeleverd. Zo’n bouwsteen is een goed uitgangspunt wanneer een gemeente haar omgevingsvisie opstelt. Bij het opstellen van zo’n visie is het immers de bedoeling dat vele beleidsvelden geïntegreerd worden en dat belang en prioritering in samenhang worden afgewogen. Inzicht in (keuzes rond de) omgevingsveiligheid binnen de gemeentegrenzen is dan handig.

De vraag

De provincie Fryslân had de ambitie om in 2018 met 5 nieuwe gemeenten het ‘bouwsteentraject’ te doorlopen. Met als eindresultaat per gemeente een bouwsteen omgevingsveiligheid ten behoeve van de gemeentelijke omgevingsvisie.

Onze oplossing

Een ‘inspiratiedocument’ omgevingsveiligheid. Aan de hand van vijf trajectbijeenkomsten is een inspiratiedocument opgesteld dat handvaten biedt bij het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie en een gemeentelijk omgevingsplan.

Het inspiratiedocument biedt:

  • Samenhang met de maatschappelijke opgaven binnen de gemeenten
  • Overzicht over de omgevingsveiligheidsrisico in de gemeente
  • Inzicht in de nieuwe werking van het besluit kwaliteit leefomgeving en het besluit activiteiten leefomgeving voor omgevingsveiligheid
  • Voorkeuren tot keuzes in de omgang met omgevingsveiligheidsrisico’s

Onze rol

Oostkracht10 heeft het projectteam (bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie, de omgevingsdienst, de veiligheidsregio en de gemeente) door een spannend en leuk proces geleid. In verschillende sessies met verschillende werkvormen hebben we geïnventariseerd, gediscussieerd en gereflecteerd. We hebben veel geleerd en per gemeente een passende focus kunnen vaststellen. Alles wat geleerd is en waarvoor is gekozen hebben we per gemeente vastgelegd in een inspiratiedocument (bouwsteen) omgevingsveiligheid.

Persoonlijk advies?

Nancy Oberijé
Oostkracht10

Evert Stellingwerf

Oostkracht10 heeft ons goed geholpen bij het opstellen van een Bouwsteen Omgevingsveiligheid. Ik ken weinig mensen die zo enthousiast kunnen vertellen over explosie-aandachtsgebieden, het plaatsgebonden risico en BLEVE’s. Vooral de ontwerpsessie sprak erg tot de verbeelding.

Whatsapp icon