fbpx

De aanleiding

De Van ’t Hek Groep (hierna Van ’t Hek) bestaat uit een aantal werkmaatschappijen. Van ’t Hek is een allround funderingsspecialist in het verzorgen van damwandconstructies en biedt daarnaast een totaalpakket aan paalsystemen welke geheid, geboord of getrild kunnen worden. Van ’t Hek is koploper in trillingvrije en geluidarme technieken.

Van ’t Hek heeft meerdere locaties in Nederland. Deze locaties vallen onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. De locaties van Van ’t Hek hebben geen vergunningsplicht, maar zijn meldingsplichtig.

De vraag

Van ’t Hek heeft ons gevraagd om voor 4 van hun locaties een compliance-check uit te voeren om te bepalen of de melding correct is ingediend en of aan de voorschriften uit het activiteitenbesluit wordt voldaan.

Onze oplossing

Om te bepalen of de melding of de juiste wijze is ingediend en of aan de voorschriften uit het activiteitenbesluit wordt voldaan zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Locatiebezoek;
  • Naar aanleiding van locatiebezoek een AIM-module invullen;
  • Rapportage opstellen

Onze rol

Op basis van wat wij tijdens dat bezoek gezien hebben, hebben wij op het kantoor een AIM-module ingevuld voor die betreffende locatie. De uitkomsten van de door ons ingevulde module is vergeleken met de uitkomsten van de bestaande module. De verschillen hebben we in een rapport nader uiteengezet.

Om te bepalen of de AIM-module correct is ingevuld hebben wij de bestaande AIM-module vergeleken met de AIM-module die door ons is ingevuld. De informatie die wij nodig hadden om deze module in te vullen, hebben we vergaard door middel van een locatiebezoek. Tijdens het locatiebezoek is, samen met een bedrijfskundige, een rondgang gedaan over de inrichting.

Persoonlijk advies?

Whatsapp icon