We leidden het project ‘fysieke veiligheid sporen Gelderland-Midden’ voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Op basis van (openbare) geografische data is in het project een analysemethode ontwikkeld waarmee het mogelijk is om bij een ongeval op het spoor belangrijke informatie voor de inzet van de brandweer te verzamelen.

In het project zijn de volgende ‘criteria’ beoordeeld:

  • de bereikbaarheid van het spoor voor de hulpdiensten;
  • de aanwezige bluswatercapaciteit in de omgeving van het spoor;
  • de potentiële effecten van een ongeval met gevaarlijke stoffen op het spoor.

Persoonlijk advies?

Dirk-Jan

Neem dan contact op met

Dirk Jan de Boer

Of mail Dirk Jan