fbpx

De vraag

HelloFresh stelt maaltijdboxen samen en bezorgd deze bij de klanten. De vraag aan Oostkracht10 was om een risicoanalyse uit te voeren voor hun distributiecentrum in Bleiswijk. Met als doel een inventarisatie van het type en de hoeveelheid kleine blusmiddelen waarover HelloFresh moet beschikken in hun distributiecentrum.

De aanleiding

De vraag ontstond naar aanleiding van een opmerking van een leverancier van HelloFresh over of er geen poederblussers in het distributiecentrum aanwezig moeten zijn. In 2018 is het distributiecentrum van HelloFresh in Bleiswijk geopend. Nu dit distributiecentrum ruim een jaar geopend is, ontstond dus de behoefte vanuit de organisatie om na te gaan of het aantal en type kleine blusmiddelen voldoende is of dat een aanpassing gewenst zou zijn.

Onze oplossing

Oostkracht10 is gestart met een rondgang op locatie waar de typen ruimten en activiteiten zijn geïnventariseerd. Uiteindelijk is per ruimte en activiteit een maatgevend brandtype vastgesteld en een inventarisatie gemaakt van de aanwezige kleine blusmiddelen. Om tot een advies te komen zijn de aanwezige kleine blusmiddelen naast het maatgevend brandtype gelegd. De beoordeling en bijhorende adviezen zijn gebaseerd op de geldende Arbo- en bouwregelgeving.

Persoonlijk advies?

Tom Reijers
Whatsapp icon