fbpx

De aanleiding

De spoorzone in Zwolle is een gedroomde locatie voor de bouw van woningen, kantoren en voorzieningen. De stad heeft zich ontwikkeld tot het belangrijkste openbaarvervoerknooppunt in Noord-Nederland en per auto is vanuit de spoorzone de snelweg dichtbij. De gemeente heeft diverse ambities voor het gebied. Er zijn infrastructurele wensen, zoals optimale bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer. Plus stedenbouwkundige ambities: er moet rond het station een duurzaam, gemengd stedelijk gebied ontstaan, dat aantrekkelijk is, multifunctioneel, toegankelijk en dat uitnodigt om te ontmoeten.

Er is een maar, want de spoorzone heeft ook te maken met belemmeringen vanuit milieu- en veiligheid. Zoals druk treinverkeer met gevaarlijke stoffen, een rangeerterrein en potentieel milieubelastende bedrijven.

De vraag

De gemeente Zwolle zocht een manier om deskundigen vanuit disciplines zoals veiligheid en ruimtelijke ontwikkeling samen naar de kansen te laten kijken.

Onze oplossing

Een inspiratieboek voor de stationsomgeving. Een mooi vormgegeven boek waarin de kaders vanuit met name geluid en externe veiligheid ruimtelijk zijn vertaald. Er is getoetst hoe reëel de kaders zijn. Zo ligt er nu een geluidszone rond een groot industrieel bedrijf, maar die kan mogelijk krimpen omdat diverse werkplaatsen zijn ontmanteld. En het boek laat zien hoe je met creativiteit ontwikkelingen verantwoord mogelijk kunt maken. Het boek gaat in op de theorie en laat veel inspirerende voorbeelden uit andere gemeenten zien.

Onze rol

Bijeenbrengen van een team inhoudelijk deskundigen en communicatie- en vormgevingsprofessionals die het boek produceerden. Plus nauw overleg met gemeente, veiligheidsregio en andere relevante partijen om te zorgen dat het boek aan de verwachtingen voldoet én draagvlak krijgt.

 

 

Persoonlijk advies?

Stef van der Zee
Whatsapp icon