fbpx

Voor de Brandpreventie Academy verzorgt Oostkracht10 een praktijkgerichte cursus Externe Veiligheid & PGS 15. De 2-daagse masterclass “Externe veiligheid & PGS 15” is erop gericht om een bredere blik te geven op ‘brandveiligheid’ wanneer je een gebouw ontwerpt in de omgeving van een gevaarlijke stoffen route of wanneer in het gebouw een opslag met gevaarlijke stoffen is gepland.

In deze masterclass wordt de risiconormering voor externe veiligheid toegelicht en wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de wetgeving. Daarnaast ga je je middels casuïstiek verdiepen in een aantal bouwplannen, waarin externe veiligheid een rol kan spelen.

De masterclass bestaat uit 2 dagen. Het eerste deel bestaat uit een inleiding op het thema externe veiligheid en de relevante wetgeving. Bijzondere aandacht wordt besteed aan afdeling 2.16 uit het Bouwbesluit: Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied (nieuwbouw).

Het tweede deel bestaat uit een inleiding over opslag verpakte gevaarlijke stoffen en de relevante wetgeving/richtlijnen (PGS 15). Daarna mag je aan de slag met een casus over Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied en een casus over de PGS 15.

Persoonlijk advies?

George Rutten
Whatsapp icon