fbpx

De aanleiding

De leefomgeving in Nederland ondervindt schade door ondermijnende milieucriminaliteit waarbij de kosten van illegale activiteiten worden afgewenteld op de samenleving. Hierbij kan men onder andere denken aan (drugs)afvaldumpingen, lozing en mengen van chemische stoffen, illegale bedrijfsactiviteiten en bodem- en grondwaterverontreiniging. Zo valt ook het verwijderen van asbest uit de daken in Nederland op een illegale en onveilige manier onder milieucriminaliteit. De omgevingsdiensten staan de komende jaren voor de opgave om ál het asbest op een veilige manier uit de daken in Nederland te verwijderen.

Milieucriminaliteit levert gevaren op voor de dieren- en volksgezondheid en is daarnaast ook een vorm van ondermijning waarbij oneerlijke concurrentie een rol speelt.

Onze oplossing

Wij constateerden dat er (steeds meer) vraag is naar ondersteuning op het gebied van het bestrijden van milieucriminaliteit vanuit overheidsinstanties. Milieucriminaliteit is een vorm van ondermijning die binnen ons werkveld valt en een vorm van ondermijning die wij graag willen bestrijden.

Een barrièremodel voor milieutoezicht en -handhaving van omgevingsdiensten om criminele activiteiten in een legaal ketenproces overzichtelijk in kaart te brengen. Het model toont per processtap welke signalen wijzen op fraude, welke partners er bij de bestrijding betrokken zijn en welke mogelijkheden zij hebben om het criminele proces te verstoren.

Toezichthouders en handhavers kunnen met dit model zien welke partner het beste kan ingrijpen om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. Ook geeft het model handvatten om organisaties te informeren en aan te spreken op hun rol.

Onze rol

Door dit proces te begeleiden of ondersteuning te bieden bij het opstellen van de barrièremodellen kunnen wij omgevingsdiensten in Nederland ondersteunen om milieucriminaliteit in Nederland te bestrijden.

Persoonlijk advies?

Stef van der Zee
Whatsapp icon