fbpx

De aanleiding

Eco Fuels Netherlands BV is onderdeel van de Bio Oil-groep en produceert hoogwaardige biobrandstoffen puur op basis van gebruikte vetten. Eco Fuels was voornemens de huidige bedrijfsactiviteiten uit te breiden en aan te passen op een aantal punten. De voorgenomen wijzigingen worden middels een aanvraag ingediend bij het bevoegd gezag.

De vraag

Doel van deze aanvraag was het aanvragen van een uitbreiding / verandering van de bestaande vergunde situatie. Voor de bestaande situatie is reeds een Omgevingsvergunning door het bevoegd gezag afgegeven. De voorgenomen wijzigingen waren gericht op het verbeteren van het bestaande productieproces.

Onze oplossing

Het doel van het onderzoek was het bepalen van de invloed van de wijzigingen op de externe veiligheidsrisico’s.

Onze rol

Om tot een volledige aanvraag te komen hebben we onder andere een Brzo-toets uitgevoerd, het brandveiligheidsplan getoetst en waar nodig aangepast en een PGS31-check uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze werkzaamheden is een aanvraagdocument opgesteld en ingediend bij het bevoegd gezag.

Persoonlijk advies?

George Rutten
Whatsapp icon