fbpx

De aanleiding

De Omgevingswet is een nieuwe integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en tegelijkertijd ontwikkeling stimuleert. Met de Omgevingswet kunnen gemeenten in het fysieke domein hét verschil maken. De wet gaat uit van decentraal, tenzij. Zo is er meer ruimte voor lokale afwegingen. Hierdoor kunnen gemeenten meer maatwerk leveren en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

De vraag

In voorbereiding op de komst van de nieuwe omgevingswet in 2021 wilde de gemeente Zwolle een milieuvisie 1.0 ontwikkelen.

 Onze oplossing

Totstandkoming van de milieuvisie heeft plaats gevonden tijdens drie werksessies van steeds een dagdeel:

 

Sessie 1: Dromen

De deelnemers hebben op een plattegrond van de gemeente Zwolle een moodboard gemaakt. Dit moodboard gaf (gebiedsgericht) het droombeeld weer van de gewenste milieusituatie in Zwolle.

 

Sessie 2: Kaders stellen

Om meer gevoel te krijgen bij de haalbaarheid van de visie is er enerzijds gekeken naar de kaders die er momenteel gelden en anderzijds naar de beleidsruimte die er straks bestaat met de komst van de Omgevingswet.

 

Sessie 3: Vaststellen

Tijdens deze sessie werd de milieuvisie Zwolle besproken. Input van de deelnemers is verwerkt tot de visie voor de gemeente Zwolle.

 

Onze rol

De werksessies zijn door Oostkracht10 begeleid. Op basis van aangeleverde input hebben wij een beeldende milieuvisie opgesteld voor de gemeente Zwolle. Hierbij zijn per gebiedstypen visueel de kernwaarden en milieuthema’s weergegeven.

Persoonlijk advies?

Nancy Oberijé
Whatsapp icon