fbpx

De aanleiding

Combi Terminal Twente B.V. (CTT) is een uiterst moderne inlandterminal in Nederland, met eigen op- en overslagterminals in Rotterdam, Almelo en Hengelo. Voor de vestiging in Almelo was men voornemens de activiteiten uit te breiden met onder ander de op- en overslag van gevaarlijke stoffen.

De vraag

Voor de bestaande situatie was reeds een Omgevingsvergunning door het bevoegd gezag afgegeven. De voorgenomen wijzigingen waren met name gericht op het uitbreiden van de op- en overslag werkzaamheden voor gevaarlijke stoffen. Doel van deze aanvraag was het vergund krijgen van de voorgenomen uitbreiding / verandering van de bestaande vergunde situatie bij CTT Almelo.

Onze oplossing

Voor de uitbreiding van de milieuvergunning hebben wij de activiteiten beschreven en de bijbehorende onderzoeken uitgevoerd, zoals onder meer het opstellen van de QRA (Kwalitatieve Risico Analyse). Bij het beschrijven van de gewenste activiteiten hebben we met CTT meegedacht over de gewenste opslag van ADR-stoffen in boxcontainers  en tankcontainers, de veiligste locatie voor de overslag en de toetsing aan de BRZO-grenzen. Na het indienen van de vergunningaanvraag, zijn we bij het project betrokken gebleven tot dat de definitieve beschikking van kracht werd. Na het indienen van de aanvraag hebben we de ontwerpbeschikking doorgenomen om te kijken of de voorschriften duidelijk en werkbaar waren voor CTT.

Onze rol

Oostkracht 10 was de adviseur tijdens het gehele traject van de vergunningverlening. Gezien de diversiteit aan werkzaamheden zijn tijdens het traject diverse adviseurs ingezet. We waren betrokken bij het opstellen van de vergunning aanvraag, uitvoeren van diverse onderzoeken maar ook als aanspreekpunt voor het bevoegd gezag tijdens het vergunningverleningsproces.

 

Persoonlijk advies?

Stef van der Zee
Whatsapp icon