fbpx

De aanleiding

Op het XL Businesspark in Almelo wordt door Eurol B.V. een nieuw logistiek centrum gerealiseerd voor de opslag en distributie van smeermiddelen en diverse onderhoudsproducten zoals sprays, ruitensproeiervloeistoffen, koelvloeistoffen, remvloeistoffen, metaalbewerkingsvloeistoffen en undercoatings. Het nieuwe logistieke centrum omvat onder andere een volledig geautomatiseerd hoogbouwmagazijn waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenaamde Rail Guided Vehicles.

Om het nieuwe logistieke centrum te kunnen realiseren en de activiteiten te kunnen ontplooien op deze locatie moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Daarvoor moeten diverse documenten worden opgesteld, zoals het aanvraagdocument en diverse benodigde milieu- en veiligheidsonderzoeken.

De vraag

Eurol heeft aan Oostkracht10 gevraagd om te ondersteunen en te begeleiden in het verkrijgen van de Omgevingsvergunning en de aanvraag in goede banen te leiden. Hierbij adviseert Oostkracht10 ook over diverse milieu- en veiligheidsthema’s zoals opslag van gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, externe veiligheid, milieubelasting, bodem en afvalwater.

Onze oplossing

In nauwe samenwerking met Eurol en andere betrokken partners, stellen we de diverse benodigde documenten op zoals het aanvraagdocument en de hierbij behorende onderzoeken en documenten, zoals:

  • Onderbouwingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen op basis van de PGS 15, PGS 29 en PGS 30;
  • Bodemrisicoanalyse;
  • Milieuaspectenregister;
  • (drempel)toets aan het BRZO 2015;

We zorgen voor korte lijntjes en houden nauw contact met het bevoegd gezag. We betrekken het bevoegd gezag maar ook andere betrokken partners om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Als spin in het web houden we het overzicht, signaleren we raakvlakken en knelpunten en zorgen we voor de benodigde verbinding tussen de betrokken partijen. We zorgen ervoor dat het voor elkaar komt. Dit zodat het proces van aanvraag tot en met het verkrijgen van de omgevingsvergunning soepel verloopt en Eurol optimaal ontzorgd wordt.

Onze rol

Oostkracht10 levert op diverse thema’s inhoudelijke expertise en slagkracht.  Daarnaast begeleiden we het gehele traject. Dit doen we in nauwe samenwerking met Eurol.

Persoonlijk advies?

Stef van der Zee
Whatsapp icon