fbpx

De aanleiding

Scania Production Zwolle (hierna Scania) was voornemens haar bedrijfsactiviteiten uit te breiden met de productie van vrachtauto’s die rijden op de ‘vervangende brandstoffen’ ethanol en LNG (liquified natural gas). Het doel van het gebruik van deze vervangende brandstoffen is het verminderen van de emissie CO2, NOx en fijnstof ten opzicht van brandstoffen als diesel een benzine. Hiervoor dient enerzijds de huidige productiecapaciteit verhoogd te worden met de productie van ethanol en LNG vrachtauto’s en dient anderzijds een ethanol en LNG opslag- en afleverinstallatie gerealiseerd te worden.

De vraag

De productieverhoging met ethanol en LNG-vrachtauto’s en het realiseren van de ethanol opslag- en afleverinstallatie waren reeds vergund. Scania wenste op dat moment een omgevingsvergunning (milieu) te verkrijgen voor het realiseren van de LNG opslag- en afleverinstallatie.

Onze oplossing

Om tot een volledige en correcte aanvraag te komen hebben wij voor Scania de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanvraagdocument opstellen
  • PGS33 check
  • QRA
  • Brzo-toets

Onze rol

Na het uitvoeren van de bovenstaande werkzaamheden is er voor gekozen om op locatie (Scania) de aanvraag in te dienen.

Persoonlijk advies?

George Rutten
Whatsapp icon