fbpx

De aanleiding

Een aantal klanten van Oostkracht10 vallen onder de Seveso-richtlijn. Mede hierdoor zijn er diverse vraagstukken die op het gebied van veiligheid en milieu vanuit de wetgeving moeten worden geregeld. Daarnaast is voor deze bedrijven van belang om te weten wat er op hun af komt in de Omgevingswet.

De vraag

Vanuit deze bedrijven is er vraag naar ondersteuning voor een breed scala aan mogelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid en milieu. Het kan daarbij onder andere gaan om de volgende werkzaamheden:

Milieuvergunning:

  • Beoordelen van de ontwerpbeschikking
  • Adviseren over vergunningsvoorschriften en compliance
  • Ondersteunen bij gesprekken met het bevoegd gezag

Milieu/veiligheidsmanagement:

  • Uitvoeren van interne audits
  • Werkzaamheden in het kader van het compliance-register
  • Opstellen van een management review

Onze oplossing

Op afroep verrichten wij de gevraagde werkzaamheden. Afhankelijk van het vraagstuk worden verschillende adviseurs of specialisten ingezet. Indien gewenst worden de werkzaamheden verricht op de locatie van het bedrijf.

 

Persoonlijk advies?

George Rutten
Whatsapp icon