fbpx

De vraag

De afdeling Risicobeheersing van de Brandweer Gelderland-Midden zocht ondersteuning bij het voorbereiden van de organisatie op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de Wet Kwaliteitsborging Bouwen en de komst van de Omgevingswet. De wens van de afdeling is om een beweging te maken van regelgericht adviseren naar risicogericht adviseren. Oostkracht10 is gevraagd om de afdeling te helpen bij het vormgeven van de gewenste verandering.

De aanleiding

De afdeling Risicobeheersing van de Brandweer Gelderland-Midden wil zich voorbereiden op een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die van de mensen en organisatie nieuwe expertise en vaardigheden vragen om blijvend bij te dragen aan een veilige leefomgeving. Verandering is best lastig als het alleen van binnenuit moet plaatsvinden. Zeker ook als de bestaande werkzaamheden ook gewoon door moeten gaan.

Onze oplossing

De afdeling Risicobeheersing was al enkele jaren onderweg met een eigen proces om de gewenste verandering in te zetten. Na een korte verkenning hebben we geadviseerd om te kiezen voor een programmastructuur, waarin de gewenste verandering voor een periode van 3 jaar wordt uiteengezet. In het programma is gekozen voor 5 strategische doelstellingen waarmee richting is gegeven aan de organisatie. In deze doelstellingen is rekening gehouden met de gewenste beweging in de ‘bovenstroom’ en ‘onderstroom’. Zie ook onderstaande afbeelding:

Samen met een team van enthousiaste medewerkers van de afdeling Risicobeheersing is het programma “RISICOBEHEERSING INRICHTEN VOOR DE TOEKOMST – Samenwerken aan een veilige leefomgeving” vastgesteld. Onderdeel van het programma is een schets (organogram en verdeling functies) van de nieuwe afdeling Risicobeheersing.

 

Veiligheids- en Gezondheidsregio GM

Persoonlijk advies?

Dirk Jan de Boer
Whatsapp icon