fbpx

De aanleiding

De provincie Gelderland heeft meerdere taken en uitdagingen op het thema omgevingsveiligheid (lees: externe veiligheid). Zo is de provincie Wabo-bevoegd gezag voor alle BRZO-bedrijven in Gelderland. Daarnaast voert de provincie regio op alle ontwikkelingen rond het Basisnet Spoor. En de provincie heeft een belangrijke coördinerende en faciliterende rol in het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid.

De vraag
De provincie zocht een programmamanager die de strategische en coördinerende taken voor het Gelders programma Omgevingsveiligheid kan uitvoeren. En ook bestuurders adviseert en voorbereid op de omgevingsveiligheidsdossiers.

Onze oplossing
Oostkracht10 levert al enige jaren een programmamanager die de gevraagde taken binnen de provincie Gelderland naar tevredenheid uitvoert. In 2019 voeren Nancy en Dirk Jan deze taak samen uit.

Onze rol
We zoeken de samenwerking binnen de provinciale organisatie, met de Gelderse omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s en collega’s van andere provincies. Daarmee kunnen we effectief en efficiënt werken aan een veilig Gelderland.

Persoonlijk advies?

Nancy Oberijé
Whatsapp icon