fbpx

De aanleiding

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is dé dienst die in Flevoland en een gedeelte van de provincie Noord-Holland adequaat uitvoering geeft aan vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. Ook het thema omgevingsveiligheid maakt hier onderdeel van uit.

De OFGV adviseert haar partners op het gebied van omgevingsveiligheid. Hiertoe heeft de OFGV een programma opgesteld. Het gaat daarbij onder andere om het actueel houden van de risicokaart, het adviseren op vergunningen en bestemmingsplannen, de voorbereiding op de omgevingswet en de advisering op risico’s rondom nieuwe energiebronnen en -dragers zoals windmolens, buurtbatterijen en waterstof.

De vraag
De OFGV zocht een projectmanager omgevingsveiligheid om het programma omgevingsveiligheid te schrijven, de financiering te organiseren en te programma te managen.

Onze oplossing
Oostkracht10 leverde een ervaren projectmanager die de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Onze rol
Samen met het team omgevingsprofessionals van de OFGV hebben we het programma omgevingsveiligheid opgesteld, een subsidieaanvraag bij het ministerie aangevraagd en uitvoering gegeven aan het programma.

Persoonlijk advies?

Stef

Stef van der Zee

Projectleider omgevingsveiligheid

Olaf Deems

Stef heeft bij ons het project Implementatie Externe Veiligheid in goede banen geleid. Hij is inhoudelijk een kei op het gebied van Externe Veiligheid maar ook heel goed in staat om projecten aan te sturen en mensen in beweging te krijgen.

Whatsapp icon