fbpx

De aanleiding

Externe veiligheid (of omgevingsveiligheid) is een specialisme. Een vak dat gaat over vaak onwaarschijnlijke ongevalsscenario’s die een heel groot effect op de maatschappij kunnen hebben. Soms vraagt het om een hele technische benadering en moet er gerekend worden met risicoberekeningspakketten (zoals Safeti-NL, RBMII en Carola). Op een andere moment vind er een gesprek plaats met bestuurders en burgers en wordt een ‘jip-en-janneke’ uitleg gevraagd. De uitvoering van de wettelijke taken voor externe veiligheid zijn door veel gemeenten en provincies (al dan niet verplicht) belegd bij de omgevingsdiensten (ook wel genoemd RUD’s of milieudiensten).

De vraag
Wij krijgen in toenemende mate de vraag van omgevingsdiensten om hen (tijdelijk) te ondersteunen bij de taakuitvoering voor externe veiligheid.

Onze oplossing
Het Oostkracht10-team heeft een heel breed pallet aan ervaring en kennis rond het thema extern externe veiligheid in huis. Van strategische denkers tot rekentijgers. Soms wordt een teamlid gedetacheerd. Soms werken we met een strippenkaart-constructie. Altijd flexibel en met de juiste kennis en vaardigheden op het juiste moment en voor de juiste vraag.

Persoonlijk advies?

George Rutten
Whatsapp icon