fbpx

De aanleiding

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. In de zorg gaat het om mensen. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat hun veiligheid voorop staat, of het nu patiënten, bezoekers of medewerkers zijn.

Om de veiligheidscultuur in het Prinses Máxima Centrum structureel hoog te houden, is het nodig dat medewerkers en leidinggevenden ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen bij het oplossen van onveilige situaties. De adviseur BHV & Milieu heeft daarbij een adviserende en faciliterende rol. Op deze manier wordt veiligheid een verantwoordelijkheid van de hele organisatie.

De vraag

Door het tijdelijk wegvallen van een adviseur BHV & Milieu binnen het Prinses Máxima Centrum was zij op zoek naar een tijdelijke kracht.

Onze oplossing

Onze collega Emily de Bree is dan ook tijdelijk aangesteld als adviseur BHV & Milieu binnen dit ziekenhuis voor kinderoncologie.

Gedurende deze tijdelijke aanstelling zijn de werkzaamheden van uiteenlopende aard geweest. Er was sprake van veel ad hoc werkzaamheden. Eén van de prioriteiten betrof het aanvragen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aangaande een extra Research afdeling op de vierde verdieping en een auditorium op de vijfde verdieping.

Daarnaast heeft zij ook een escalatiemodel opgesteld waarin de procedure van operationeel team naar crisisteam is uitgewerkt ten behoeve van een incident en/of crisis.

Om de veiligheidscultuur in het Prinses Máxima Centrum structureel hoog te houden, is het onder andere verplicht voor iedere werknemer om een veiligheidsinstructie training te volgen. Om dat doel te bereiken heeft Emily zich ook ingezet voor het automatisch inregelen van deze training in een systeem waarbij medewerkers automatisch worden aangemeld en herinnerd.

Onze rol

Er is door ons op een enthousiaste, snelle en flexibele manier invulling gegeven aan de tijdelijke functie adviseur BHV & Milieu. Als er behoefte was aan meer expertise op andere gebieden van veiligheid, waren ook andere collega’s van ons altijd beschikbaar.

Persoonlijk advies?

Dirk Jan de Boer
Whatsapp icon