fbpx

De aanleiding

ANPI is de Belgsiche Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding. De inspecteurs van ANPI in Nederland hebben veelal meer dan 10 jaar ervaring in het werkveld. Ze inspecteren jaarlijks vele gebouwen en opslagen die uitgerust zijn met vast opgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen. ANPI vindt het belangrijk dat de kennis van de inspecteurs wat betreft gevaarlijke stoffen en de richtlijnen, die hierover in samenhang met de installaties het toetsingskader voor vormt, periodiek wordt opgefrist.

De vraag

ANPI heeft ons gevraagd om een training voor het team van inspecteurs uit Nederland te verzorgen. Tijdens deze training kwamen een aantal PGS-richtlijnen aan bod, onder andere de PGS 14 en de PGS 15.

Onze oplossing

Wij hebben een ‘training op maat’ geschreven voor ANPI. Hierbij hebben wij gekozen voor een interactief programma met verschillende opdrachten en hebben we, in overleg met ANPI, de volgende doelstellingen:

  • Inzicht krijgen in op welke wijze brandbeveiligingssystemen zijn opgenomen in de PGS.
  • Welke veelgebruikte systemen geschikt zijn voor welk type gevaarlijke stoffen en welke opslagvoorzieningen.
  • Welke basiseisen (bouwkundig, constructietechnisch, organisatorisch) gelden voor de opslagvoorziening bij de verschillende type brandbeveiligingssystemen.
  • Waar op gelet kan worden tijdens inspecties van de opslagvoorzieningen.

Onze rol

Vooraf is met ANPI afgestemd welke onderwerpen terug moeten komen in de training, hierbij kwamen de eerder genoemde PGS-richtlijnen naar voren. Aangezien wij van een energieke en interactieve vorm van training geven houden hebben we de behandelde theorie zo veel mogelijk gekoppeld aan casussen. En als verassing hebben we buiten brandjes geblust om zo de theorie ook aan de praktijk te koppelen.

Persoonlijk advies?

Tom Reijers
Whatsapp icon